Rae Ettevõtete Liit ootab liituma!

Hea Rae valla ettevõtja!

Kas teadsid, et alates 2023 aasta kevadest tegutseb Rae vallas Rae Ettevõtete Liit ehk RAEEL?

Liidu eesmärgiks on esindada kohalike ettevõtete ühiseid huve, olla Rae valla omavalitsuse partneriks valla arendamisel, tuua vald ja ettevõtjad kokku ühtsesse inforuumi ning panustada noorte ettevõtlusalaste teadmiste ja karjäärivõimaluste kasvamisse.

RAEEL on aktiivne ühendus, mis julgustab vastastikku kasulikku koostööd Rae valla ettevõtjate vahel ning panustab ühiste eesmärkide saavutamisse. Meie missiooniks on edendada jätkusuutlikku arengut, kujundada ja esindada omavalituses ettevõtjate seisukohti ning nägemust Rae valla arengusuundadest, luua ettevõtjatele ühine inforuum.

Liit näeb ettevõtlust kui olulist jõudu kohaliku kogukonna arengus ja heaolu tagamisel. Selle saavutamiseks panustab Rae Ettevõtete Liit ettevõtlusalaste teadmiste kasvu ja karjäärivõimaluste laiendamisesse korraldades 2024 aastal infopäevi ja konverentse.

Ootame oma ridadesse ettevõtteid, kes soovivad olla esindatud, kaasa rääkida Rae valla arengus ja olla ühtses inforuumis.

Tule liitu, koos oleme tugevamad! Vaata: https://raeel.ee/