Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetuse taotlemisest

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetus on 2017. aastal 80 eurot.

Juhime tähelepanu, et pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetuse taotlemisel tuleb jälgida, et toetuse taotluse juures oleval tehingut kinnitaval maksedokumendil peab olema kirjutatud apteekri või hambaarsti poolt isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud või kes on hambaraviteenust saanud.

Kui taotleja kirjutab ise ostetud retseptiravimi kuludokumendi peale oma nime, siis seda ei arvestata ning kodanikul jääb toetus saamata.

Hambaravihüvitise maksmise puhul pöörame taotlejate tähelepanu ka sellele, et hambaravi korral makstakse toetust nii, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvestatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa (s.o 19,18 eurot).

Teiri Jõõras

sotsiaalhoolekande spetsialist