Oodatakse tutvuma Harju maavarade planeerimise põhimõtetega

Rahandusministeerium kutsub Harjumaa elanikke ja kõiki huvitatuid tutvuma maakonna maavarade planeeringu põhimõtete ehk lähteseisukohtadega. Planeerimise eesmärgiks on anda kohalikele inimestele, omavalitsustele ning ettevõtjatele selgust maavarade pikaajalise kaevandamise vajaduse, aja ja tegevuste reeglite kohta.

Riigihalduse ministri Riina Solmani hinnangul on Eesti täna olukorras, kus meile on tagatud mõnede oluliste ehitusmaavarade kättesaadavus maksimaalselt viieks kuni kuueks aastaks. „Maavarad ei saa tegelikult otsa, lihtsalt ühiskonnas puudub pikaajaline kokkulepe ja plaan nende kasutamise osas, mis annaks kõikidele osapooltele rahu ja selgust," märkis ta. „Meil tuleb tagada vajalike ehitusmaavarade kättesaadavus, kaitstes samas looduskeskkonda."

Protsessis tuuakse kokku puudutatud osapooled, et leida maavarade kasutamiseks tasakaalus lahendus, mis arvestaks kõigi huvidega. „Eesti-sugune väikeriik võiks olla võimalikult iseseisev ja isemajandav. Seega on planeeringu eesmärgiks tuua ühele lehele nii riigi, kohalike inimeste kui erasektori huvid, et sõlmida piltlikult öeldes kokkulepe meile kõigile vajalike ressursside kasutamise osas ning Eestis saaks ellu viia kõiki suuri projekte, mis meile kõigile olulised on: neljarealised maanteed ja uued teetrassid, hooned ja ühiskondlikud objektid," rääkis minister.

Eelmise aasta suvel alustas tööd planeeringu meeskond, mis koosneb keskkonna-, majandus-, geoloogia- ja planeerimise ekspertidest. Tänaseks on loodud esialgne visioon, millise loogika alusel võiks planeerimine toimuda ning ollakse valmis lähteseisukohti ka Harjumaa elanikele tutvustama. Esimene kohtumine toimub 16. veebruaril, mil kõikidele huvilistele materjale veebi vahendusel tutvustatakse.

Avalikud arutelud toimuvad Harju maavarade planeeringu piirkondades kohapeal:

15. märtsil kell 18 Riisipere kultuurimajas,

21. märtsil kell 18 Kose kultuurikeskuses,

22. veebruaril kell 18 Loo Keskkooli saalis.

Aruteludest on oodatud osa võtma kõik huvilised. Materjalid, arutelude ajad jm info on üleval planeeringu kodulehel www.harjumaavarad.ee.  

Planeering lähtub riigi maavarade pikaajalisest vajadusest, Harjumaal hästi uuritud maavarade leiukohtadest, aga samuti piirangutest, mis  tihedalt asustatud Harju maakonnas kehtivad. Avalikel aruteludel tutvustatakse, millistele põhimõtetele tuginedes planeeringut koostama ja mõjusid hindama hakatakse. Samuti vastatakse esitatud küsimustele ning räägitakse, millal ja kuidas planeeringuprotsessist ka edaspidi osa võtta.

Riigihalduse ministri sõnul on meeskond planeerimise algusest alates kohtunud kõikide planeeringualasse jäävate omavalitsustega. Selle käigus veenduti, et maavarade kaevandamisega seotud sotsiaalsed pinged on põhjustatud eelkõige lahti rääkimata ja õigel ajal tähele panemata muredest. „Peamiselt olid küsimused seotud kaevandamisalade ja elurajoonide vaheliste puhveralade, teede koormuse, tolmu ja müra levikuga. Saadud info on heaks aluseks, et kaevandamist paremini planeerida ja selle mõjusid hallata," lisas Solman.

Esialgu keskendub planeerimine ehitusmaavarade ja turba leiukohtadele Harjumaal, seejärel plaanitakse laiendada kogemust Rapla ja Pärnu maakondadesse. Ministeeriumil on tulevikus plaanis laiendada planeerimispraktikat kogu Eesti territooriumile, kus leiduvad ühiskonna heaolu ja majandusarengu tagamiseks olulised maavarad.

Planeeringu koostaja on Rahandusministeerium, konsultant Skepast&Puhkim.