Muutus „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“ määrus

20. veebruaril toimunud Rae Vallavolikogu istungil võeti vastu otsus, millega muudeti „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“ määrust. Peamised muudatused:

· Soodustamaks Rae vallas kogukondlikku tegevust, on alates 1. märtsist reklaamimaksust vabastatud selliste Rae vallas toimuvate kultuurisündmuste ja kogukonnaürituste reklaam, mille korraldajaks on mittetulundusühing. 

· Teine oluline muudatus puudutab reklaami taotluste ja maksudeklaratsioonide menetluse poolt, millega liigutakse selgema maksudeklaratsiooni esitamise ja maksu tasumise kohustuse poole, parandamaks osapoolte jaoks maksu tasumise jälgitavust.

Määrusega on võimalik lähemalt tutvuda valla kodulehel: www.rae.ee/eeskirjad-ja-korrad