Liikleme turvaliselt!

Taas on kätte jõudnud kooliaeg ning lapsed on tagasi suvevaheajalt, seeläbi on ka liiklus nii kõnniteel kui sõiduteel märgatavalt elavnenud. Tuletame meelde mõned käitumisreeglid, et meil kõigil oleks üheskoos turvaline liigelda.

Turvavarustus. Jalgratta ja kergliikuriga sõites peab alla 16-aastane juht kandma jalgratturikiivrit. Soovituslik on kanda jalgratturikiivrit ka täiskasvanutel, tõukerattaga liikujatel, rulluisutajatel ja rulatajatel, kes liiguvad jalakäijast kiiremini. Kiivrist on kasu ainult siis, kui see on korrektselt kinnitatud!

Lapse iseseisev liikumine. Kui väljuda õuealalt, siis 10– 15-aastasel liiklejal (jalgratas, kergliikur) peab olema jalgratturi juhiluba. Alates 8. eluaastast võib sõiduteel liigelda koos vanematega ning alates 10. eluaastast võib iseseisvalt sõiduteel sõita, kui on olemas jalgratta juhtimisõigus.

Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalgrattalt maha tulles ja lükates ratast enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb igal juhul enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta, veenduda tegevuse ohutuses ja ületada tee jalakäija kiirusel. Sõidutee ületamiseks reguleerimata ülekäigurajal tuleb arvestada, et jalgrattalt maha tulemata pole jalgratturil ülekäigurajale otse lähenevate juhtide suhtes eesõigust.

Elektritõukerattaga liiklemine. Tõukeratta renditeenust saavad kasutada olenevalt teenusepakkujast alates 16-aastased noored. Lisaks mobiilirakenduse olemasolule tuleb renditava tõukeratta kasutamiseks anda ka oma pangakaardi andmed. Tihti on andmed lisanud lapsevanem oma kaardiga. Soovitame lastele neid äppe mitte võimaldada. Elektritõukerattaga tohib sõita korraga vaid üks inimene. Kahjuks oleme näinud vaatepilti, kus noored on rattal kahekesi või lapsevanem juhib tõukeratast ning laps on kaasreisijana kas tema eest või taga. Niimoodi käitudes seab vanem ohtu omaenda lapse elu. Niisamuti ei käi üheaegselt kokku juhtimine ja telefonis surfamine.

Elektritõukeratta maksimaalne lubatud kiirus on küll 25 km/h, kuid kiiruse valikul tuleb alati arvestada teeoludega (kate, laius, teel olevad puulehed või liiv) ja asjaoluga, et teisi liiklejaid ei tohi liiga suure kiirusevaliku tõttu ohustada. Seetõttu tuleb jalakäijate läheduses hoog maha võtta ja sõita sellise kiirusega, mis nende tempost oluliselt ei erine. 

Meeldetuletus ka autojuhtidele – kiiruspiirangud on mõeldud selleks, et kõigil oleks turvaline liigelda. Asulas on lubatud sõidukiirus kuni 50 km/h, õuealal 20 km/h ning kui möödud õuealal jalakäijast, siis mööduda tuleb tema kiirusel. Niisamuti on käes aeg, kui vanemad viivad oma lapsi lasteaeda ja kooli ning tekivad ka ummikud. Palume sellega arvestada, sõita ühes sujuvas rivis ning mitte teha ohtlikke tagasipöördeid või manöövreid. 

Oleme üksteise vastu mõistvad ja sõbralikud ning liikleme turvaliselt!