Lasteaiad lähevad 2024. aastast üle uuele tööajale

Uuest aastast lähevad Rae valla lasteaiad üle uuele tööajale. Alates 01.01.2024 on lasteaiad avatud kell 07.30–18.00.

Ligi pooltes Rae valla lasteaedades toimivad juba hetkel hommikuti ja õhtuti valverühmad – ajal, kui terves lasteaias on kohal vähe lapsi, on nad koondatud ühte rühma. Kuigi paljud lasteaiad on olnud avatud hommikuti alates seitsmest kuni õhtul seitsmeni, siis tegelik vajadus, eriti õhtusel ajal, on vähene.

Käesoleva aasta alguses oleme koos lasteaiajuhtidega arutanud lasteaia lahtiolekuaja muutmist ja võtnud selle aasta olukorra kaardistamiseks. Üldjoontes hakkab laste arv õhtuti peale kella 17 oluliselt vähenema ning kella 18-ks on enamus peredel võimalus lastele järele tulla. Seega puudub vajadus hoida lasteaiad avatuna, kui majas enam lapsi ei ole. Hommikustel aegadel on lasteaia täituvus meie lasteaedades ja rühmades erinev. Kui alates uue aasta algusest avame lasteaiad hommikuti kell 07.30, siis lasteaiaga kokkuleppel leitakse lahendused nendele peredele, kus on põhjendatud vajadus laps varem lasteaeda tuua.

Lasteaia lahtiolekuaja muutmisel oleme eelkõige lähtunud vajadusest ja selle tegelikust kasutamisest. Teiseks annab see võimaluse lasteaia personali töö korraldamiseks selliselt, et töötajad on rühmas tööl päeva aktiivsemal ajal, kui rühmas on kõige rohkem lapsi.

Rae vallas on juba lasteaedu, kus lahtioleku aega on lühendatud ning kogemused on positiivsed.

Aruheina lasteaias on aasta möödunud positiivselt
Aruheina lasteaia juhtkond

Aruheina lastaed läks lahtiolekuaegadele kell 07.30–18.30 üle 2022. aasta detsembris.

Eelnevalt toimus info kaardistamine ja põhjalik arutlus ning otsuse kinnitamine hoolekogus. Muudatus on igal juhul end õigustanud ja negatiivset tagasisidet valverühma lahtiolekuaja lühendamise osas ei ole tulnud. Personalilt on tulnud palju positiivset tagasisidet, kuna hommikul pool tundi hiljem tööle tulla on õpetajatele väga suure tähtsusega. Aeg on kallis ja nn tühja ootamist enam ei ole. Esimesed lapsed tulevad hommikusse valverühma alates kell 07.30. 

Selle aasta oktoobrikuus kaardistasime samuti viimaste laste lasteaiast lahkumist, tänu millele võime täna öelda, et õhtul on suurem osa Aruheina lasteaia lapsi 17.30-ks koju läinud. Kell 18.00 on lasteaed tühi. Tööjõu optimeerimise seisukohast on igati õige otsus lasteaia lahtioleku aega lühendada ning tööjõudu kasutada vajaduspõhiselt. Nii väärtustame meie inimesi ja tööaega.

 

Taaramäe lasteaed läks uuele süsteemile õppeaasta algul
Kadri Künnapas, õppejuht

Taaramäe lasteaias toimus muudatus selle õppeaasta alguses. Otsustasime minna valverühma süsteemile, lühendades rühmade lahtiolekuaegu hommikul ja õhtul ühe tunni võrra, seega kõik rühmad töötavad kell 08.00–18.00. Seda selleks, et tagada parem laste ja täiskasvanute suhtarv rühmas, kuna laste kohal käimise protsent on üsna kõrge.

Esimesed nädalad läksid meil kõigil muutustega kohanemiseks, aga saavutasime üpris kiirelt positiivse mõju. Nii töötajad, vanemad kui ka lapsed harjusid uue töökorraldusega ning koheselt langes ka hommikuste laste arv, võimalusel lühendasid vanemad oma lasteaialapse tööpäeva pikkust.

Hommikuti on lapsi valverühmas ühe toreda seltskonna jagu, õhtust valverühmavõimalust on vaja läinud vaid üksikud korrad. Valverühmas tegeleb lastega igapäevaselt 2–3 inimest. Hetkel toimetab valverühm vaid õues, lapsed saavad sööta ja talitada meie küülik Rosabellat ja teha kõike muud vahvat. Hommikul kella 8-st võib õuel näha palju sagimist, see on hetk, kui ka kogu maja õpetajad saavad hetkeks kokku ning üksteisele head päeva soovida. Tore on näha, et õpetajate silm särab.