Koolikoha taotlemisest 1. klassi astuvale lapsele

Sügisel kooliteed alustavate laste koolitaotluste esitamine algas 10. veebruaril ja kestab 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Rae valla e-teenuste keskkonnas iseteenindus.rae.ee, valides Koolikoha taotlus.

Rahvastikuregistri andmetel läheb esimesse klassi 2024/2025. õppeaastal pea 500 last ning avame Rae valla koolides üle 20 esimese klassi. Rae vallas on 6 munitsipaalkooli: Jüri Gümnaasium, Vaida Põhikool, Lagedi Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Järveküla Kool ja Kindluse Kool. Koolikohtade määramisel arvestatakse õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ning võimaluse korral pere soove.

Kui Jüri, Vaida ja Lagedi piirkonna lapsed õpivad üldjuhul oma piirkonna koolis, siis Peetri piirkonnas on kolm põhikooli. Alustaval õppeaastal avatakse Peetri Lasteaed-Põhikoolis ja Järveküla Koolis 3 esimest klassi ning Kindluse Koolis vähemalt 8 esimest klassi arvestusega, et tulevikus on vanematel võimalik valida lapsele õppimiseks Raemõisa Kool.

Selleks, et koolivalik oleks teadlik ja läbimõeldud, soovitame koolidega eelnevalt tutvuda. Koolide kodulehtedel on koolide arengukavad, õppekavad ning muud olulist infot, mis annab ülevaate kooli väärtustest, arengusuundadest ning õppimise ja õpetamise põhimõtetes.

Kõik koolid korraldavad peredele infopäevi, kus antakse ülevaade koolist ning on võimalik tutvuda koolimaja ja meeskonnaga:

· Jüri Gümnaasiumis 15.02 kell 16.00
· Järveküla Koolis 15.02 kell 17.00
· Vaida Põhikoolis 06.03 kell 18.00
· Lagedi Koolis 07.03 kell 17.00
· Peetri Lasteaed-Põhikoolis ja Kindluse Koolis on infopäevad juba toimunud