Jüri keskusala ootab ees uuenduskuur

Tänasel päeval aktiivsena Jüri aleviku keskväljakule arhitektuurseid lahendusi ootava konkursi eesmärk on ajakohastada aleviku südamikku. Veebruaris välja kuulutatud ja kuni 12. aprillini aktiivse arhitektuurikonkursi kaudu soovitakse leida visuaalne väljanägemine ka kolmeosalisele hoonekompleksile, et seejärel välja kuulutada projekteerimishange moodsa tervisekeskuse rajamiseks.

Arhitektuurikonkursi kaudu on meil võimalus kujundada kogu Jüri keskusalast kaasaegne ja mitmekesine avalik ruum, mis kindlasti väärtustab Jüri alevikku ning loob elanikele uusi võimalusi kooskäimiseks, jalutamiseks ja vaba aja veetmiseks. Keskusalale on planeeritud ühe olulise hoonena samuti uus tervisekeskus ning tänane hoone läheb lammutamisele, kõneles Rae vallavanem Mart Võrklaev. Ta rõhutas, et Jüri vana tervisekeskuse asendub uuega ilma perearstide ümberkolimiseta.

„Uue tervisekeskuse ehitamisel täna toimivat tervisekeskuse osa lammutama ei pea seni, kuni on valmis uus osa tervisekeskuse hoonest, kuhu on ette nähtud ruumid perearstidele ja tervishoiutöötajatele,“ kõneles planeerimise abivallavanem Priit Põldmäe.

Põldmäe selgituse järgi võimaldab uus planeering rajada kogu senise kompleksi asemele kolm hoonet selliselt, et üks osa hoonest tuleb korteriploki, teine tervisekeskuse ploki ja kolmas apteegi asemele.

Korterite lammutustöödega alustatakse orienteerivalt 2018. aasta alguses ning uus tervisekeskuse hoone valmib sama aasta lõpuks. 

„Ehitamist alustatakse korteriploki asukohas,“ täpsustas Põldmäe, kes lisas, et vald ostis 2016. aasta lõpul korterid ära ning see võimaldab etapilist ehitamist ilma arstide ümberkolimiseta.

Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna eest vastutava abivallavanema Jens Vendeli sõnul peaks perearstid uues hoones alustama patsientide vastuvõtmist 2019. aasta alguses.

RS