Iseteeninduse kasutamiseks saab küsida tasuta IT tuge

Rae valla e-teenuste arendamise ja iseteenindus.rae.ee käivitamise tõttu pakuvad vallavalitsuse IT-spetsialistid vallakodanikele kasutajatuge. Abi puudutab eelkõige toiminguid iseteeninduse keskkonnas koos sellest tulenevate küsimuste ja probleemidega.

Vallamaja fuajees asub avalik e-teenuste arvuti, mida saab kasutada vajalike toimingute tegemiseks vallamaja lahtiolekuaegadel. Juhul kui toimingute tegemiseks on vaja tehnilist abi, saab pöörduda vallavalitsuse IT-spetsialistide poole kolmapäeviti kl 16–18. Abi saab küsida ka helistades vallavalitsuse telefonidele 605 6750, 605 6770. Infotehnoloogia juhi Hannes Raimetsa sõnul võib pöörduda abi saamiseks ka eelnevalt kirjutades aadressile hannes.raimets@rae.ee. „Loodame, et saame aidata või juhendada vajalike protseduuride tegemisel,“ kõneles Raimets. Raimets rõhutas, et tulles kasutama vallamaja e-teenuste arvutit, tuleb kindlasti kaasa võtta ID-kaart koos PIN-koodidega.

RS