Head aega Jüri Gümnaasium, tere Jüri Kool!

„Jüri kool, Jüri kool, siin õpi ja teadmisi lisa…“ – nii algab Jüri Gümnaasiumi koolilaulu refrään. Tundub, et laulu sõnade autor Andres Maastik aimas midagi, mida koolipere siis veel ei teadnud. Järgmisest sügisest saavadki õpilased lõpuks laulda seda laulu õiget koolinime kasutades, sest Jüri Gümnaasiumis lõpetab kohe viimane lend ja uuest õppeaastast võtab õpilasi vastu juba uue nime ja näoga põhikool – Jüri Kool. 

Vestlesime Jüri Gümnaasiumi vilistlase ja praeguse õpetaja Madis Sarikuga ning uurisime, milline oli kool algusaegadel ja mis seob teda veel tänagi selle kooliga. Viimaste aastate tegemisi, koolielu ja -melu jagasid meiega gümnasistid Mia-Marleen Tõnis ja Karel Zirk. Loomulikult uurisime ka koolijuht Liina Altroffi käest, mida uut siis ikkagi Jüri Kool toob ning kas kuidagi jääb sinna alles ka Jüri Gümnaasiumit.   
 
Milline oli Jüri Gümnaasium selle alguses? Millised on Sinu eredamad mälestused kooliajast? 

MADIS SARIK, Jüri Gümnaasiumi 1. lennu vilistlane ja praegune õpetaja:  

Lõpetasin Jüri Gümnaasiumi, tookordse Jüri Keskkooli 1983. aastal. Tulin siia kooli 9. klassi poole pealt ja seega jõudsin käia vaid 2,5 aastat. Sellest piisas, et koolist saaks minu kool ja kogukond terveks eluks. Lisaks mulle on Jüri Gümnaasiumis õppinud minu lapsed, juba käib seal esimene lapselaps ja sügisest ka teine. 

Koolimaja oli tookord tuttuus, avatud 1980. aastal. Õpilasi oli koolis ligi neli korda vähem kui täna. Terves lennus kokku oli meid ainult 19. Saime osaks kooli ajaloost ka sellega, et olime kolm aastat järjest kõige vanemad õpilased. Kõik see tähendas seda, et meil tuli kogu aeg täie eest väljas olla ja esindada kooli erinevatel spordivõistlustel, kunstikonkurssidel, lauluvõistlustel ja igal pool mujal ka. Nii kippus mulgi õppimine teinekord tahaplaanile jääma, kuna kogu tähelepanu koondus mujale.  

Tuli ette ka juhuseid, kui sai näiteks pakutud end noore algklasside õpetaja asemel väikestele jütsidele tundi andma. See oli hea põhjus mõnda oma tundi minemata jätta, teisalt aga mulle täitsa meeldis see – ilmselt lõi õpetajageen minus juba siis välja.  

Oma õpetajatele olen tohutult tänulik selle töö eest, mis nad meiega tegid. Eriti oskan nüüd hinnata neid õpetajaid, kes tookord tundusid mõttetult ranged või kohati isegi kiuslikud. Just nemad andsid mulle tõuke enesetõestamiseks ja edasipürgimiseks.  

Eesti keele õpetaja Ilse Tedre ütles mulle kooli lõpus, et kui saan sisse ülikooli, siis ta jookseb 10 tiiru ümber koolimaja. Olin selleks ajaks juba lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi poiste tööõpetuse eriala, kui kooli teisel kokkutulekul temaga kohtusime ja koos ühe ringi koolile peale tegime. Sellega oli sõjakirves maetud! 

Nüüd oled juba aastaid ise Jüri Gümnaasiumis õpetaja, miks see on Sinu jaoks oluline? 

Madis: Nagu juba ütlesin, ei katkenud minu side kooliga pärast lõputunnistuse saamist ja see jäi minu kooliks. Olin Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu loomise juures ja selle raames olen panustanud nii kooli kui kogukonna erinevatesse projektidesse.  Kui mind 13 aastat tagasi kutsuti kooli majanduse ja ettevõtluse valikaine õpetajaks, ei olnud vaja pikka veenmist. Ühest küljest olen hingelt õpetaja, see töö pakub mulle palju. See on võimalus sideme loomiseks noortega, võimalus nende kujunemisele kaasa aidata. Teisalt tunnen, et õpetajatööga saan anda oma panuse kogukonda, võtan seda kui olulist missiooni. 
 
Milline oli Jüri Gümnaasium aastal 2024?  

KAREL ZIRK, 10.b klassi õpilane: Jüri Gümnaasium oli aastal 2024 väga ühtehoidev. Meie koolis toimus palju erinevaid üritusi, milleks oli Playbox, Kolme minuti tants, Äge Koolipäev ja tulemas on veel üritus, kus me teeme maailma pikima küpsisekoogi. 
 
MIA-MARLEEN TÕNIS, 12.c klassi õpilane: Jüri Gümnaasium aastal 2024 – keeruline kirjeldada... Jüri Gümnaasium on tulvil headest inimestest ja kogemustest. See on kool, mis on täis võimalusi, väljakutseid ja häid inimesi, kes kõik panustavad ühise eesmärgi nimel. Õpilaste ja õpetajate arvamusi võetakse kuulda, kooliellu panustavad kõik, kes vähegi oskavad, saavad või seda tahavad. Ma arvan, et Jüri Gümnaasium aastal 2024 on nii mõnegi õpilase unistuste kool.  
 
Mida jääte Jüri Gümnaasiumist kõige rohkem taga igatsema?  
 
Karel: Mina jään kõige rohkem igatsema Jüri Gümnaasiumi Kooli Restorani. Eriti veel 2023–2024 õppeaastal, sest see toit, mida meie kooli sööklas pakutakse on imeline ja väga mitmekesine. Iga söögivahetund kiitsime sõpradega, kui hea meie koolitoit ikka on. 
 
Mia-Marleen: Ma arvan, et mäletama ja eriti igatsema jään ma päris paljusid asju. Just gümnaasiumi kolme aasta jooksul olen leidnud endale selles suures koolis koha. Oma klassikaaslased, õpetajad, klassijuhatajad, südamlikud koolitöötajad, kellega olen saanud kokku puutuda, õpilasesinduse noored, Vaba Valiku kooliteatri trupp, lennu muusikalid, üritused, väljasõidud. Ma jään mäletama oma viimast 1. septembrit, sest sain viia kooli oma väga lähedase inimese ja anda kaasa head mõtted kooliteeks. Ilmselt jäävad mulle alatiseks ka meelde õpetajate öeldud laused, tõekspidamised ja naljad. On väga palju head, mida mäletada. 
 
Mia-Marleen, kas tunnetasid seda kuidagi teistmoodi ka, et olid viimases Jüri Gümnaasiumi lennus? 

Kooliaasta alguses ei olnud see veel mulle päris selge, aga mida aeg edasi, seda enam jõudis mulle kohale, et kui 42. lend nüüd lõpetab, siis kolib gümnaasiumiosa tõesti sellest majast välja. Olen inimestega nii palju sellest rääkinud ja kõigile tundub uskumatu mõelda, et kohe ongi Jüri Gümnaasiumiga lõpp. Iga lõpp on aga millegi uue algus ning ma arvan, et meie lennule on see suur privileeg jääda selle kooli viimasteks vilistlasteks. 
 
Karel, milliseid emotsioone tekitab justkui jälle uuesti gümnaasiumi alustamine, täitsa uus kool, paljud uued õpetajad? Milliste ootuste ja mõtetega Rae Gümnaasiumisse suundud?  
 
Mulle on elus väga meeldinud uute asjade katsetamine, see annab kerge adrenaliinitunde. Ma loodan, et Rae Gümnaasium pakub mulle uusi võimalusi, mis võiksid mu hobidega seotud olla. 
 

Mida uut toob Jüri Kool? 
 
LIINA ALTROFF, Jüri Gümnaasiumi ja tulevase Jüri Kooli koolijuht:  

Jüri Kooliga koos tuleb meie majja palju uut. Nii kohe väliselt nähtavat kui ka sisulist ja aja jooksul avanevat. Alates septembrist on meil uus nägu, uus päevakava, 75-minutilised tunnid, uut moodi õpitulemuste mõõtmine, uued suunaained... 
 
Seda selleks, et õpilaste koormus oleks mõistlikum, koolimajas oleks rahulikum, saaks minna tundides veelgi sisukamaks ning kasutada tõhusaid õppimismeetodeid. Et noored õpiksid iseennast tagasisidestama ja analüüsima. Et õppimine oleks sisuliselt ja päriselt tähenduslik. 
Kaovad ära senised suunaklassid ja sellest tulenevalt ka koolikatsed. Asendame need valitavate suunaainetega.  
 
Alustasime Jüri Kooli loomist juba koos uue arengukava koostamisega kolm aastat tagasi. Oleme kooliperega ühiselt läbi mõelnud ka selle, millised on uue kooli väärtused ja eesmärgid. Tahame teha asju rõõmuga, hingega ja avatult. Kõik muudatused on ellu kutsutud selleks, et oleks rohkem koolirõõmu ja koostööd. Väliselt on meil uus logo ja uued mõnusad kooliriided, mille seast kindlasti igaüks endale meelepärase leiab. 
  
Kas kuidagi jääb Jüri Kooli alles ka Jüri Gümnaasiumit? 
 
Liina: Suur osa õpetajatest ja õpilastest jääb ju Jüri Kooli edasi. Nemad kannavad endas edasi ka Jüri Gümnaasiumit. Oleme väga teadlikult otsustanud, et kõik Jüri Gümnaasiumi tugevused jäävad ka Jüri Koolis alles. Olgu tegu siis rahvakultuuritraditsioonide, ägedate ürituste või suurepärase koolikeskkonnaga. Ühestki heast pole me loobunud, vaid ehitanud väga tugevale vundamendile lihtsalt uue ajalookihi peale. Jüri Kool on endiselt Jüri kandi kogukonnakool. Ja pingutame endiselt, et lastest kasvaksid iseseisvad, teadlikud ja särasilmsed noored inimesed. 
  
Kas ja kuidas saab olema koostöö Rae Gümnaasiumiga? 
 
Liina: Kui kaks kooli asuvad peaaegu kõrvuti, siis on võimatu koostööd mitte teha. 
Meid seovad ju ühised lapsed. Soovime RAEG-ile hoogsat algust ja kindlasti tekib aja jooksul hulk ühiseid tegemisi. 

 

JÜRI GÜMNAASIUM ENNE JA NÜÜD

Õpilaste arv: 1980 – 420 / 2024 – 1368 
Õpetajate arv: 1981 – 29 / 2024 – 155 
Klassiruumide arv: 1980 – 30 / 2024 – 103 
Lõpetajate arv, s.h viimane lend: 1645  
Praegu koolis töötavate endiste õpilaste ja vilistlaste arv: 21 

Suurimad saavutused/tunnustused alates 2021. aastast:   

- Peresõbraliku organisatsiooni kuldmärgis;  
- Erasmus+ akrediteering;  
- Peaasi vaimse tervise kuldmärgis;  
- Hea kooli edendaja 2023 + oleme osalemas ka praeguses Hea kooli protsessis; 
- Aasta kool 2024 finalist

 

Foto 1: Esimene lend 11. klassis. Madis Sarik taguses reas paremalt kolmas.

Foto 2: Abiturient Mia-Marleen Tõnis, koolijuht Liina Altroff ja gümnasist Karel Zirk.