Harjumaal valguskaablivõrku rajav Digimaa palub kiire interneti ühenduse soovijatel endast teada anda

Aadressil www.digimaa.ee/kysitlus leiab küsitluse, mille kaudu saab anda teada lairibaühenduse soovist.

DigiMaa projekti käigus ehitatakse 2- 3 aasta jooksul välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei ole rajanud ega plaani rajada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele.

Tulevasse valguskaablivõrku kuuluda soovijatel palutakse teada anda aadress, kuhu valguskaablit soovitakse ja anda teada e-posti aadressist, kuhu saadetakse projekti raames otseteavitusi.

DigiMaa asutaja on Harjumaa Omavalitsuste Liit.

RS