Energiatoetustest Rae vallas

Detsembri arvete suurus oli paljudele elanikele ebameeldivaks üllatuseks. Kuigi nii elektrihindadest kui ka maagaasi hinna tõusust on ajakirjanduses palju juttu olnud, võttis tavapärasest suurem arve siiski paljud inimesed jalust nõrgaks.

Kahjuks on väga paljudel inimeste kuu eelarve üsna kitsas ja selliste ootamatuste jaoks ei ole varusid. Eriti suur mure on neil elanikel, kes elavad maagaasil töötava katlamajaga või elektriküttega majas või kelle kodu asub maagaasil põhineva kaugküttega piirkonnas. Neil on mitme komponendi mõjul arved varasemast mitmeid kordi suuremad. Paraku on olnud ka juhtumeid, kus isikute ja leibkondade sissetulek toetuse taotlemise jaoks on liiga suur, et kvalifitseeruda riigi abimeetmetele. Sellises olukorras on väga raske mingit lahendust või lohutust pakkuda.

Peame olema väga tänulikud selle eest, et Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasrahastusel said mõne aasta eest AS-i Elveso poolt rajatud uue hakkepuidu põletamise sisseseadega nii Jüri kui ka Vaida katlamajad. Tänu sellele on Jüri ja Vaida elanikel mõnevõrra kergem, kuna kaugkütte hind on neis piirkondades ülejäänud Eestiga võrreldes märkimisväärselt soodsam. 

Omalt poolt oleme püüdnud meie hallatavate ühistute liikmeid toetuse saamise võimalusest teavitada ning ka taotlemiseks vaja oleva info võimalikult selgelt välja tuua. Siiski küsimusi jagub, eriti vanema põlvkonna elanike hulgas, püüame võimaluste piires olla nõuga inimestele abiks.

 

Kaarel Koger

Rae vallas mitmeid kortermaju haldava ettevõtte Majavara Haldus haldusjuht

Nüüd juba mõne nädala jagu on võetud vastu ka taotlusi energiahindade kompenseerimiseks, saab teha mõningad järeldused Rae vallavalitsusse laekunud taotluste põhjal.

Tõesti, energiahinnad on löönud päris suure hulga elanikkonna jalust. Juba nädalapäevad enne taotluste vastuvõtmist oli vallavalitsuse telefon antud küsimustest punane. Esimese nädala jooksul laekus üle 300 taotluse. Täna on meil lisaks palgatud antud taotluste menetlemiseks kolm inimest, lisaks on töökoormus kasvanud ka sotsiaalosakonnal, kuna mõningad toimingud on seotud riigisüsteemidega, kuhu pääsevad vaid ametnikud ligi toimetama.

Väga suur maht on nõustamisel, olgu see telefonis või kodulehel, samuti e-posti teel. Küll aga on rõõm: oleme saanud head tagasisidet selle eest, et avatud on eraldi telefoninumber selleks ning e-post. On konkreetne arusaam, kust elanikud infot saavad.

Kahjuks on mitmed elanikud siiski probleemi ees, eriti kortermajade elanikud. Mitmed probleemid on seotud arvetega, kus näiteks kütteliik ei ole välja toodud.

Samuti on taotlused meieni jõudnud poolikult, kus on märkimata jäänud kõik nõutud sissetulekud. Näiteks süsteemi taotluse andmeid lisades tulevad juurde MTA andmed ning siis tuleb taotlus tagasi saata täiendamiseks. Samuti ei ole selgelt aru saadud, milliseid sissetulekuid nõutakse. Eks see on ka põhjus, miks on olnud poolikult täidetud.

Siin soovitamegi taaskord avada Rae valla koduleht ning tutvuda täpse kirjeldusega. Samuti oleme pannud kodulehele üles näidise täitmiseks, et elaniku jaoks selle taotluse esitamine teha võimalikult arusaadavaks ja lihtsaks.

Lisaks, meil on väga mitmeid elanikke, kes küll elavad Rae vallas, kuid omavad sissekirjutust mujal omavalitsuses. Paneme südamele, sellisel juhul peate pöörduma sellesse omavalitsusse, kus on teie rahvastikuregistri järgne elukoht.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastase lapse kohta kaaluga 0,3.

Leibkonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega. Taotlusel tuleb üles loetleda kõik leibkonna liikmed, sh lapsed.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt 5 kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/ või 2022. a jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Taotlemiseks on vajalik esitada kõik arved, mille alusel toetust taotletakse.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.

Hoolimata kõikidest murekohtadest, on meil siiski hea meel, et riik on leidnud võimaluse osaliselt energiahindade tõusu kompenseerimiseks.

Vallavalitsusel on plaan tulla veebruaris Vaidasse, Lagedile ja Peetrisse ka kohapeale, et elanikud, kellel puudub võimalus interneti teel taotlus esitada ja samuti ei ole õnnestunud vallamajja kohapeale tulla, saaks ikka oma taotluse samuti esitada.

Toetusega seotud küsimustes palume pöörduda tel 605 6779 või e-postile energiatoetus@rae.ee