Elektriliste mootorrataste kasvav populaarsus – politsei tuletab meelde seadusenõudeid

Politsei on märganud, et järjest rohkem noori liikleb Rae vallas nende jaoks enamasti keelatud elektrilise mootorrattaga. Samuti on meieni jõudnud info, et paljud lapsed soovivad, et nende vanemad selle neile soetaksid. Teemaga tegeledes oleme täheldanud, et mitte kõik lapsevanemad ei ole kursis, et kõnealuste elektriliste mootorratastega ei tohi paljudel juhtudel üldse tänavatel liigelda ning kui tohibki, siis selleks on vajalik vastava kategooria juhtimisõigus. Kui seade on võimsusega kuni 45kw ja maksimum kiirus kuni 45km/h siis seda võib juhtida alates 14. eluaastast ja AMkategooria olemasolul. Võimsama ehk 11kw ja üle 45km/h liikuva seadme puhul on vajalik A1 kategooria ja seda saab alates 16. eluaastast. Juhtimisõiguseta sõidu eest on ette nähtud rahaline karistus kuni 200 trahviühikut või arest! Lisaks peavad liikluses osalevad mopeedid ja mootorrattad olema registreeritud ja kindlustatud. Kui seadet ei ole võimalik registreerida, ei tohi sellega avalikel teedel liigelda.  

 

Kaks populaarsemat elektriliste mootorrataste tootjat on Sur-Ron (fotol) ja Talaria, mida on saada veel omakorda kahte levinumat versiooni. Üks neist on tänavalegaalne ehk liikluses lubatud, kuid ka sellisel juhul tuleb see võtta arvele ning kindlustada (oleme täheldanud, et enamusel on need, mis nõuavad A1 kategooriat). 

 

Teame, et mitmetel juhtudel on lastel oma vanematega kokkulepe, et sõitmas käiakse vaid koos ja ainult selleks ettenähtud muuks liikluseks suletud alal. Siiski on olnud korduvalt juhtumeid, kus lapsed võtavad elektrilise mootorratta ka siis, kui vanemaid ei ole kodus. Politseipatrulli märgates pööratakse tihti sõiduk suurest hirmust ümber (noor ise tegelikkuses teab, et ta ei tohi sellega liigelda) ja üritatakse enamasti maksimumkiirusel, mis võib ületada 80km/h, minema kihutada. Selline olukord on ääretult ohtlik nii konkreetsele lapsealisele juhile, kuid kindlasti ka kõigile teistele liiklejatele. Seda eriti, kui juht ei oma juhtimisõigust, ei kanna turvavarustust ja/või sõidutab veel ühekohalisel sõidukil omakorda kaassõitjat (tihti ilma turvavarustuseta). 

 

Harvad ei ole kaebused, kus selliste elektriliste mootorratastega noored tekitavad teistele liiklejatele, eriti jalakäijatele liiklusohtlikke olukordi, sõidavad parkides või muudel vaid jalakäijatele mõeldud aladel või sootuks üldse võõral territooriumil (metsades ja põldudel).  

Meile on teada ka olukordi, kus laps ei suuda elektrilist mootorratast valitseda ning kukub sellega lausa nii õnnetult, et vajab haiglaravi! 

 

Kõigele eelnevale tuginedes annab politsei soovituse enne sellise või mõne teise nn seadme ostmist/sõidukiga liikluses osalemist, veenduda, et sellise sõidukiga üldse tohib avalikus liikluses osaleda ja kui tohibki, siis kas kõik kaasnevad nõuded (vanus, juhtimisõigus, turvavarustus) on täidetud. Koos loome turvalisust!