COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosist

Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Seetõttu soovitame kolmandat doosi üle 65-aastastele, kel on täisvaktsineerimisest möödas vähemalt pool aastat ja riskirühmadega enim kokkupuutuvatele tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele:

A) Kui oled üle 65-aastane ja täisvaktsineerimisest on möödas vähemalt kuus kuud: 

Võta palun ühendust oma perearstiga. Tõhustusdoosiga vaktsineerimine toimub eeskätt just perearsti juures.  Kui on plaanis perearsti juures teha ka tasuta gripivaktsiin ja Sulle nii sobib, tasub mõlemad vaktsiinid teha samal päeval. 

65+ elanikke vaktsineeritakse soovi korral ka teistes piirkondlikes vaktsineerimiskohtades.

Palun broneeri aeg lähima vaktsineerija juurde telefoni teel või digiregistratuuris.

B) Kui oled riskirühmadega töötav inimene

·        Koolitöötajate vaktsineerimist korraldab kooliõde, kes vaktsineerib ise või suunab lähima vaktsineerija juurde. Vaktsineerimiseks võta ühendust oma kooliõega, kes annab edasised juhtnöörid. 

·        Kui kooliõde suunab lähima vaktsineerija juurde, tuleb aeg broneerida telefoni teel või  digiregistratuuris.

·        Sotsiaalvaldkonna töötajad pöörduvad üldjuhul vaktsineerimiseks oma maakonna vaktsineerija poole.  Hooldekodudes vaktsineerivad hooldekodu õendusteenuse osutajad. 

·        Tervishoiutöötaja pöördub vaktsineerimiseks oma tööandja poole.

MIS ON TÕHUSTUSDOOS JA KELLELE: 

·        COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos on kolmas kaitsesüst, mis on vajalik üle 65-aastastele ja hoolekandeasutuste täiskasvanud elanikele, kui vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt pool aastat (kuus kuud). 

·        Immuunpuudulikkusega inimestele tähendab tõhustusdoos neljandat kaitsesüsti, mida tasub teha, kui COVID-19 vaktsiini lisa- ehk kolmandast doosist on möödas vähemalt pool aastat.  

o   Immuunpuudulikkusega ja COVID-19 haiguse läbipõdenud patsiendid peaksid tõhustusdoosi vajalikkuse osas nõu pidama oma immunoloogiga. 

·        Omal soovil võivad tõhustusdoosi saada ka riskirühmadega töötavad alla 65-aastased tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajad, kui esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt pool aastat.  

·        Teistel vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel kiiret vajadust tõhustusdooside saamiseks ei ole, sest neil on COVID-19 raske haiguskulu risk reeglina väike. Soovi korral võib tõhustusdoosi teha kaheksa kuud pärast täisvaktsineerimist.

·        COVID-19 läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritutele või korduvnakatunutele pole tõhustusdoos praeguste teadmiste juures vajalik.  

Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides.

VAKTSIIN JA KORRALDUSLIK INFO: 

·        Tõhustusdoosideks kasutatakse Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty. Comirnaty vaktsiin sobib tõhustusdoosiks sõltumata sellest, millise Eestis kasutatava COVID-19 vaktsiiniga on vaktsineerimiskuur läbitud. 

·        Vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid on sarnased 2. doosi järgsete reaktsioonidega. Enamus neist on lokaalsed kõrvalnähud, oma olemuselt kerged ja mööduvad mõne päevaga. Praeguste andmete alusel on nende sagedus olnud veidi suurem kui teise doosi järgselt. 

64-aastased ja nooremad saavad kaheksa kuu möödumisel esmasest kuurist oma tõhustusdoosi soovi korral lähimast vaktsineerimispunktist. Info nende kohta leiab https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/