Valminud on Rae valla kliima- ja energiakava 2023–2030

Rae valla kliima- ja energiakava koostamise protsess toimus veebruarist kuni detsembrini 2022.

Kliima- ja energiakava eesmärgiks on läbi mõelda, kirjeldada ning püstitada strateegilised eesmärgid parendamaks kohaliku elukeskkonna kvaliteeti ja looduskeskkonna seisundit. Rae valla kliima- ja energiakava on valdkondade ülene kliimapoliitiline strateegiadokument, mis aitab läheneda erinevatele keskkonna- ja kliimavaldkondadele terviklikult. Seatavate strateegiliste sihtide ja eesmärkide ning ühiste pingutuste abil saab kohalikul tasandil teadlikumalt liikuda kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise teel.

Rae valla kliima- ja energiakava on leitav SIIT.