Vaidasoo küla üldkoosolek

Vaidasoo küla koosolek toimub Ellaku talus 22.12.2018 kell 12.00

 Päevakord:

1.        Külavanema ja aktiivi tegevusaruanne 2018

3.        Avatud arutelu

  

Lisainfot jagab külavanem Asner Kolla, tel 53424801, asnerkolla@yahoo.co.uk