Teehooldaja kontaktid

Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid hooldab kuni 30.06.2021 OÜ ÜLE

24 h reageeriva telefoni number on 5558 0240 ja e-post hoole@yle.ee