Talvine teehooldus

Rae valla teedel teostab talvist teehooldust lepingupartner AS TREV-2 Grupp. Valla dispetšerteenus on avatud 24/7 telefoninumbril: 58579232 ning teateid võib edastada ka läbi e-posti: raetalihoole@gmail.com.

Rae valla teehoolduse info ning teede hooldustase on leitav valla geoinfoportaalist.

Teavet riigiteedel esinevate probleemide kohta saab edastada riigiinfo telefonile lühinumbril 1247 (24/7).