Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2023–2026

Igal kohalikul omavalitsusel peab olema vähemalt neli aastat ettevaatav eelarvestrateegia. Novembrikuu volikogu istungil kehtestati volikogu poolt Rae valla eelarvestrateegia 2023–2026.

Eelarvestrateegia näol on tegemist vallaelus peaaegu kõige tähtsama dokumendiga, mis määrab sihi, kuhu meie vald lähiaastatel sammud seab.

Põhivara soetamiskava summa eelarvestrateegia perioodiks on 91 087 400 eurot.

Koostamisel oleva arengukava fookus on selgelt haridusel, lähiaastate investeeringute loetellu kuuluvad kolme uue lasteaia ehitused järgmistes asumites – Uuesalu küla, Peetri alevik ja Vaida alevik. Lagedi ja Assaku aleviku lasteaedades kavandatakse juurdeehitused. Suurima maksumusega objekt on Rae küla koolimaja ja kogukonnakeskuse rajamine – 10 400 000 eurot. Ühe erilise objektina saab välja tuua piirkonna  HEV põhikooli/lasteaia ehituse kava.

Eelarvestrateegias on teine suur fookus spordi ja vabaaja sisustamise võimaluste loomisel. Selles valdkonnas on järgmistel aastatel suurimateks objektideks Lagedi spordihoone ja Jüri alevikku riigigümnaasiumi juurde ehitatav spordihoone. Rekonstrueerimist vajab Jüri staadion ja ellu saab viidud Peetri aleviku pargi II ja III etapp.

Teehoiukava ja tänavavalgustuse erinevate objektide kogusumma eelarvestrateegias on 18 518 400 eurot ehk umbes 20% investeeringute kogusummast.

Teede valdkonnas on lähiaastate suurimad investeeringud Jüri, Lagedi, Vaida ja Peetri alevike teede rekonstrueerimine, mis mitmes piirkonnas tähendab kõnnitee rajamist ja kaasaegse energiasäästliku LED- tänavavalgustuse rajamist. Suur tähelepanu eelarvestrateegias on suunatud ka liiklusohutuse tõstmisele ja kergliiklusteedevõrgustiku laiendamisele. Suuremad objektid selles valdkonnas on Lagedi-Jüri kergliiklustee, Vana-Järveküla tee kergliiklustee, Vahesoo tee Rae külas ja Patika-Vaida kergliiklustee ehitus. Mitmete objektide ehitamiseks soovib vald taotleda toetusfondide tuge.   

Rae valla eelarvestrateegia on leitav valla kodulehelt www.rae.ee/eelarve.