Meeldetuletus: rohu niitmine tiheasustusaladel

Tuletame meelde, et vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale on hoonestamata kinnistutel tiheasustusalal, välja arvatud PRIA põllumassiivide registris olevatel ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel, ning hoonestatud kinnistutel, mis on suuremad kui 1 hektar – kohustus niita rohtu kaks korda aastas. Esimene niitmine peab olema tehtud hiljemalt 15. juuniks ja teine 1. augustiks. Erandid on lubatud juhul, kui vallavalitsuse või tema struktuurüksusega on kirjalikult kokku lepitud teisiti. Sellisel juhul tuleb järgida kokkulepitud tingimusi. Täname mõistva suhtumise eest!