Läheneb mittetulundustegevuse projektitaotluste esitamise tähtaeg

15. maini võtame vastu taotlusi mittetulundusliku tegevuse projektitoetuste II vooru. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja eraisikud. Toetus on mõeldud kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaaltööprojektide ellu viimiseks. Taotlust saab esitada Rae valla iseteenindusportaalis https://iseteenindus.rae.ee/.

Toetuse andmise kord ja täpsem info https://www.rae.ee/toetused.