Kopli küla üldkoosolek

Kopli küla üldkoosolek toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 algusega kell 18:00 Lagedi Kooli aulas.

 

 Päevakord:

 

1. Küla juhtkonna tegevusaruanne 2013 - 2018 aasta kohta;

2. Küla juhtorganite (külavanema ja eestseisuse) valimine;

3. Valitud küla juhtorganite tegevuskava aastaks 2019.