„Rahvaluulekoguja reisuraamat“ kui hoogne seiklusjutt läbi erinevate aegade ja paikade

Rae valla Limu küla Mäe talus sündinud Rudolf Põldmäed tuntakse eelkõige folkloristi ja kirjandusteadlasena, mitteametlikult ka muusikateadlasena. Tema 115. sünniaastapäeva puhul avaldas Eesti Kirjandusmuuseum koostöös Eesti Kohapärimuse Keskusega kogumiku Põldmäe rahvaluule kogumise päevaraamatutest. Enamikus hõlmavad need ajavahemikku 1929–1938. Võiks arvata, et kogumik rahvaluule kogumisest on igav, kuid ei – tema suurepärase kirjandusliku stiili tõttu võib kogumikku lugeda kui hoogsat seiklusjuttu läbi Eesti paikade ja aegade.

Huvitavalt on kirja pandud tähelepanekud kodukandi vanarahva lugude ja pärimuste kohta Lagedil, Vaidas, Jüris ning teistes kodukihelkonna paikades.  Välitööde käigus küsitles ja lindistas ta korduvalt ka oma ema, kelle lood mõjutasid teda noore teadlasena, pakkudes inspiratsiooni ja vaheldust. Rudolf Põldmäe „Rahvaluulekoguja reisuraamatu“ koostas Mari - Ann Remmel. Raamat olemas ka Rae Valla Raamatukogus, kust kõik huvilised saavad seda laenutada.