Rae valla laululaps 2023 ootab osalema

Kuulutame välja Rae valla laululapse konkursi! Konkursi finaal toimub Rae Kultuurikeskuses 20. aprillil ja 21. aprillil kell 10.00–16.00. Sellele eelnevad mikrofoniproovid ajavahemikus 08.00–10.00. Kuna laululapsi on Rae vallas väga palju, siis on selle aastal sündmus kahepäevane.

Lapsed, kes ei käi valla lasteaedades, koolides ja huvialakoolides, kuid on rahvastikuregistri järgi Rae valla kodanikud, saavad osaleda oma piirkonna lasteaia, kooli või huvikooli eelvõistlusel. Kes aga ei jõudnud või ei saanud osaleda eelvoorudes, saatke oma registreerimisleht toomas.aru@rae.ee.

Lauljate saateks võib kasutada fonogrammi, klaveri- või muu instrumendi saadet. Kõik eritingimused tuleb teatada korraldajatele registreerimisel, kuid arvestama peab ka kohapealsete võimalustega. Ning mis eriti oluline – kui saade on CD-plaadil, tasub enne kontrollida, kas plaat on täies töökorras ega kipu näiteks „hüppama“. Kui fonogramm tõrgub, pole helimees süüdi! Samuti paneme lauluõpetajatele südamele, et mikrofoniproovid peavad püsima ajakavas, mistõttu tasub ka seda eraldi harjutada, et saada hakkama ideaalis minutiga.

Žürii hindab intonatsiooni, diktsiooni, laulutehnikat ja hääle enda eripärasid. Samuti kuulub hindamisele lavalt paistva-kostva terviklikkus ehk üldine dünaamika, saatja ning laulja koostöö ja laulu sõnumi usutav edastamine. Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine toimub 10 palli süsteemis, kuid vajadusel võib žürii pingerea otsustada omavahel vaieldes. Tulemused teatatakse pärast iga vanuserühma esinemist. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Auhinna saavad iga vanuserühma neli parimat. Millegi erilisega silma paistvad laululapsed pälvivad eripreemia. Kuid tühjade kätega ei lahku keegi – väikese meene saavad kõik võistlejad. Järgmisele ja suuremale lauluvõistlusele „Harjumaa laululaps 2023” saadetakse edasi žürii otsusel igast vanuserühmast neli lauljat.

Lauluvõistluse juhendi ja registreerimislehe leiate Rae Kultuurikeskuse kodulehelt.

Rae laululaps 2023 žüriisse kuuluvad Anne Kruuse, kes on Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatuse esinaine, muusikaõpetaja ja solistide juhendaja. Merike Hallik, kes on Eesti Rahvakultuuri Keskuse Harjumaa rahvakultuurispetsialist, muusikaõpetaja ja koorijuht. Hille Savi, Kaari Sillamaa muusikalistuudio lauluõpetaja ja lavastaja.

Rae Kultuurikeskus soovib head laululusti ning kohtume Rae valla laululapsel!

Foto: Viktor Koškin