Rae valla kodulooline pärand on väärt avastamist, kogumist ja säilitamist

Juba mõnda aega töötab Rae Valla Raamatukogus koduloobibliograaf. Tema tegevuse eesmärk on saada ülevaade aastakümnete jooksul Rae valla piirkonna koduloolise pärandi kogumise ja talletamisega tegelenud ajaloohuviliste töö tulemusest, need materjalid kokku koondada, süstematiseerida ja digiteerida. Lisaks koguda kogukonna liikmete valduses olevat „uut“, veel avastamata põnevat materjali, et säilitada ka seda tulevastele põlvedele. Materjalide kogumine, säilitamine ja kasutamine toimub kokkuleppel erakogude valdajatega.

Koduloolise materiaalse ainese puhul on tegu vanade fotode, kirjade, käsikirjaliste mälestuste, pisitrükiste, plakatite ja muu sarnase, üldjuhul väikese-mõõdulise kraamiga. Hilisemast ajast lisandub filmimaterjal (8 mm/16 mm), helisalvestised magnetofonilintidel ja helikassettidel ning videosalvestised. See unikaalne pärand vajab säilimise tagamiseks ning mugavamaks kasutamiseks nõutava kvaliteeditasemega digiteerimist. Nii tekib Rae valla digitaalne kodulooarhiiv, mille sisule juurdepääsuks luuakse kodulooline veebiportaal. Tegevustega selles suunas on juba algust tehtud, kuid tulemusteni läheb veel pisut aega.

Vaatamata digitaalse sisu loomisele vajab nõuetekohast säilitamist ka juba olemasolev ja usutavasti lisanduv füüsilistel analoogkandjatel materjal: paberfotod, slaidid, fotonegatiivid, käsikirjad, trükised jne. Rae valla omanduses on kohalike koduloolaste Oskar Raudmetsa ja Alfred Põldmäe mahukad isikuloolised arhiivid. Need vajavad häid hoiutingimusi. Nõuetekohane hoiuruum on planeeritud uude, Rae külasse ehitatavasse kooli- ja kogukonnakompleksi. Sinna tuleb Rae Valla Raamatukogu uus haruraamatukogu, kuhu kolitakse ümber ka bibliograafi töökoht.

Loodame, et koduloolises veebiportaalis tulevikus avaldatav sisu innustab õppureid ning Rae valla kogukonna liikmeid põhjalikumalt tutvuma kodukoha minevikuga ning seeläbi enam väärtustama enda elukeskkonda, seda hoides ja paremaks muutes. See on sinu kodukoht pikaks ajaks!

Huvilised saavad koduloobibliograafiga ühendust võtta telefonil 5847 0556 või e-posti aadressil mairold.kaus@raeraamatukogu.ee.

 

Illustratsioonil Rae valla piirkond 1798. aasta Mellini Liivimaa atlases (Tartu Ülikooli raamatukogu).