LASTELAAGRI KORRALDAMISE ABC

Mida tasub silmas pidada laste- ja noortelaagri kuluhüvitise taotluse esitamisel?

Sel aastal saabub küll suvi teisiti võrreldes eelmiste aastatega, kuid siiski mõningaste piirangutega toimuvad ka sel aastal mitmed laagrid. Vastavalt eriolukorrast väljumise strateegiale on laagrite toimumine lubatud alates 12. juunist 2020. Sarnaselt eelmistele aastatele toetatakse ka sel aastal Rae valla noori laagrite osalemistasu osalisel hüvitamisel.

Laste- ja noortelaagris osalemistasu kuluhüvitis on ettenähtud laagris osaleva 5–19-aastase lapse ja noore osalemistasu osaliseks katmiseks. Hüvitist makstakse kuni 50%, nelja ja enama alaealise lapsega pere puhul kuni 75% tasutud osalemistasust. Maksimaalseks toetussummaks on 100 eurot. Taotluse võib esitada, kui võrdset hooldusõigust omavad lapsevanemad või lapse ainuhooldusõigust vanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Selleks, et olla veelgi kindlam toetuse saamises, oleme kokku pannud enamlevinumad vead, milletõttu on jäänud toetus saamata ning mida iga lapsevanem saab ise jälgida.

Laagri tegevusluba

Enne laagrisse registreerumist tuleks kindlasti uurida laagri tausta. Eestis tegutseb nii riigi ja omavalitsuse hallatavaid laagreid kui ka mitmeid teisi teenusepakkujaid, kes viivad läbi laste- ja noortelaagreid. Laste ja noorte ohutus on seaduse poolt tagatud vaid nendes laagrites, mis omavad ametlikku tegevusluba. Teenusepakkujatel, kel luba puudub, võib ohutus samamoodi olla tagatud, kuid selles peavad vanemad ise veenduma. Noortelaagritele väljastab ametliku tegevusloa haridus- ja teadusministeerium ning projektlaagritele kohalik omavalitsus. Tegevusloa väljastamisel kontrollitakse nii laagrikasvatajate ja juhatajate osakutsetunnistuse olemasolu kui ka teisi laagri korralduse ja ohutusega seotud detaile. Laagri territoorium peab vastama kehtivatele pääste-, ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Vastavalt Rae valla perede toetamise määrusele toetatakse laste ja noorte osalemist laagrites, mis kestavad vähemalt 6 ööpäeva ning kellel on olemas ametlik tegevusluba. Tegevusloa olemasolu saab lapsevanem uurida laagrikorraldajalt kui ka Eesti Hariduse Infosüsteemist veebiaadressil http://www.ehis.ee/.

Laagri maksmist tõendava dokumendi olemasolu

Laagritasu maksmisel peaksite olema veendunud, et maksate otse laagrikorraldajale ning teile väljastatakse vastav arve. Kui arvet teile aga ei edastata, siis tasub olla ise tähelepanelik ning seda laagrikorraldajalt küsida. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata, kellele makse teostatakse, sest hüvitatakse ainult laagrikorraldajale taotleja poolt tehtud kulud.

Taotluse esitamise tähtaeg

Laste- ja noortelaagri osalemistasu kuluhüvitise taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul peale laagri toimumist. Kui taotlus esitatakse enne laagri toimumist, siis hakatakse taotlust menetlema pärast seda, kui laager on toimunud. Kindlasti tasub jälgida ka kuupäevi, millal taotlus esitatakse. Taotluste esitamine on iga kuu kümnes kuupäev ning kõik taotlused, mis saabuvad pärast kümnendat kuupäeva, võetakse menetlusse sellele järgneval kuul.

Rohkem infot toetuskorra kohta leiab Rae valla kodulehelt ning laagrite kohta leiab Eesti Noorsootöö keskuse kodulehelt https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/laagrid/lapsevanemale-ja-noorele/.

Fotol: Eelmise aasta laager „Viie päeva kämp“. Erakogu.