Kultuuririkkuse aasta 2024 – märka, väärtusta ja hoia

Jaanuari keskel andis lõppenud liikumisaasta teatepulga üle kultuuririkkuse aastale. Mida tähendab kultuuririkkus, või kuidas seda mõõta?

Kultuuririkkus algab sellest, et iga inimene on isikupärane. Iga inimene kuulub mõnda kogukonda, on see siis teadlikult või tahtmatult, on see siis külakogukond või rahvusgrupp või sarnaste huvide või hobidega seltskond. Eesti kultuuririkkus sünnib kogukondade ja rahvaste omapärade koosmõjus. Rahvuslikest omapäradest tulenevaid erinevusi ja sarnasusi on põnev avastada.

Teema-aasta veebilehel kultuuririkkus.ee kirjutatakse nõnda: "Eesti rahvus ja eesti rahvuskultuur on alati tuginenud kogukondade kirevusele ja samas ühisele tahtele olla omanäoline rahvas ja kultuur maailmas."

Eks see ole nii ka tänapäeval ja ka Rae vallas. Näiteks, kas õnnestuks lugeda kokku, mitu kogukonda on meie vallas? Hästi, me teame, et Rae vallas on 27 küla ja 5 alevikku, igas oma kogukond. Rae vallas elab vähemalt 84 rahvust*. Seejärel tuleks hakata lugema kokku meie rahvakultuurikollektiive, käsitöö- ja kunstiringe, haridusasutusi, huvikoole, spordisatse, kooskäivaid naabruskondi, memme-taadi klubisid ja mudilaste koosmänguringe, ja see loetelu ei lõpeks veel niipea.

2024. aastal tahame seoses kultuuririkkuse aastaga avada veidi neid rahvuseid, kes meil siin Rae vallas väiksemate rahvakildudena esindatud on. Kui oled nõus Rae Sõnumite järgmistes numbrites oma rahvuskommetest pisut rääkima, kui sul on jagada toredaid seiku seoses teisest rahvusest naabritega, või on pakkuda välja eriti maitsva rahvusroa retsept, või tekib mõni muu mõte seoses kultuuririkkuse aastaga, siis palun võta ühendust Rae valla kultuurispetsialisti Eva Jaansoniga e-posti teel: eva.jaanson@rae.ee. Teadvustame ja hoiame omanäolist Eestit.

Aga kindlasti hindame läbi kogu aasta kultuuririkkusena oma kohalikku kultuuripärandit, meie ajaloo-, muusika-, tantsu-, filmi-, kunsti- ja muude valdkondade inimesi ja seltsinguid ning kõiki väiksemaid ja suuremaid kogukondi, kelle eripäradest ja tegemistest kujunebki Rae valla ja Eesti rikkus. Kultuuririkkuse aastaga seotud sündmused tunned ära linnupesa märgi järgi.

Kultuuririkast aastat!

*Rahvastikuregistri 01.01.24 andmetel on Rae vald koduks vähemalt 84 erinevale rahvusele, neist eestlasi on ligi 20 000, venelasi veidi üle 2100, ukrainlasi 490, soomlasi 107, valgevenelasi 73, lätlasi 62, türklasi 30, juute ja sakslasi võrdselt 28, usbekke 27, leedukaid 20, ja siis veel palju erinevaid põnevaid rahvusi. (2021. aasta rahvaloenduse andmetel elab Eestis 211 rahvuse esindajaid. Eestis kõneldavate emakeelte arv on 243.)

Tänavuse teema-aasta eesmärk on väärtustada kogukondade ja rahvaste kultuuride mitmekesisust ning seeläbi Eestit kui traditsiooniliselt kultuuririkast ühiskonda.
Kultuuririkkuse teema-aasta algataja on Kultuuriministeerium ja korraldaja Integratsiooni Sihtasutus.

Kultuuririkkuse aasta tunnusgraafikaks on linnupesa kui mitmetähenduslik metafoor meie ühisele kodule. Nii nagu linnupesa teevad tugevaks sellesse põimitud erinevad osakesed, püsib ka Eesti ühiskonna tugevus inimeste omavahelistel seostel. Pesa värvikirevus viitab kultuuririkkusele, mis sünnib ühiselt hoitud väärtustest. Eesti on kodu kõigile, kes teda hoiavad ja oma kultuuriga rikastavad.

Allikas: kultuuririkkus.ee