Koostegutsemise esimesed viljad käes!

Möödunud sügisel võttis kultuuri-keskusega ühendust Vaskjala külaselts, kel oli mõte viia ellu oma külakogukonda liitev loominguliste töötubade projekt ning taotleda vahendeid selleks Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK).

Taotluse sõnastamisel oli neile abiks kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialist Sandra Suurkask ning kõigi rõõmuks saigi projekt „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“ KÜSK-ilt kohaliku omaalgatuse programmi raames toetuse. Detsembris toimus esimene töötuba, kus valmistati jõulukaunistusi, ees ootavad keraamika-, fotograafia- ja multimeediatöötoad. Jälgige reklaami Rae Kultuurikeskuse kodulehel ja sotsiaalmeedias! Rae Kultuurikeskus on toetavaks koostööpartneriks meie valla omaalgatuslikele ettevõtmistele. Vaskjala külaseltsi projekt on parim näide sellest, kuidas saame toeks olla – andes nõu projektitaotluste sõnastamisel, aidates leida esinejaid jmt. Täna arendab kultuurikeskus koostööd nt Vaidas tegutseva mittetulundusühinguga Elurõõmsad Noored ja Peetri Beebiklubiga. Järgmine võimalus kohaliku omaalgatuse programmist toetust taotleda on 1. aprillil. Kultuuritegudeks pakub tuge Eesti Kultuurkapital, kus järgmine taotlusvoor on avatud 20. veebruarini.

Sandra Suurkask