2022. aasta on raamatukogude aasta!

Kultuuriministeerium nimetas 2022. aasta raamatukogude aastaks. Eesmärk on teha raamatukogud rohkem nähtavaks, suurendada külastatavust ning tutvustada raamatukogude erinevaid teenuseid ja tegevusi.

Üleriigiline teema-aasta avatakse 12. jaanuaril täpselt kell 12.12 ühise lugemisaktsiooniga. Tuntud inimesed loevad korraga ette ühel ja samal ajal ühte ja sama teksti, mis on pärit 2021. aastal enim laenutatud Eesti autori ilukirjanduslikust teosest. Lastele valitakse samuti tekst eelmise aasta lemmikraamatust. Lugemist filmitakse ja salvestust jagatakse sotsiaalmeedias hashtagiga  #raamatukogudeaasta2022. Ka Rae valla raamatukogud võtavad sellest osa. Seejärel avatakse Vaida raamatukogus kell 12.30 fotonäitus raamatukogu ajaloost „Vaida raamatukogu 1993–2021“. Näituseid korraldatakse raamatukogudes läbi aasta.

Teema-aasta jaotub nelja ossa. Esimesel kolmel kuul keskendume raamatukogule kui kirjandus- ja kultuurikeskusele. Raamatukogudel on asendamatu roll kirjanduse hoiustamisel ja tutvustamisel, nii laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel ja suunamisel. Rae valla raamatukogudes, nagu mujalgi, toimuvad kirjanduslikud kohtumised, põnevad näitused jm. 13. jaanuaril kell 18 on kirjandushuvilistel võimalik Vaida raamatukogus kohtuda kirjanik Eve Lauriga. Tema romaan „Õmblejanna“ pälvis Eesti Kirjanike Liidu 2021. aasta romaanivõistlusel Tallinna linna preemia. Lugejate poolt on romaan saanud sooja vastuvõtu.

6. jaanuarist 23. veebruarini toimub Nukitsa konkurss. See on Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatav üle-eestiline lugejaküsitlus, kus hinnatakse viimase kahe aasta Eesti lastekirjandust – selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik. Raamatud on raamatukogudes tutvumiseks välja pandud, ootame lapsi aktiivselt osalema. Hääletada saab sedelitega, kuid võimalik on oma valik teha ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehel.

Jüris, Peetris ja Lagedil jätkub Eesti Lastekirjanduse Keskuse „Lugemisisu“ programm, milles innustatakse 5–10-aastasi lapsi lugema. Et lapsed saaksid isukateks lugejateks, tutvustatakse neile väärt uudiskirjandust, mis on välja toodud soovitusnimekirjades. Läbiloetud raamatud pannakse kirja spetsiaalsesse lugemispassi ja täidetakse sealsed loomingulised ülesanded. Kooliaasta lõpus premeeritakse diplomiga kõiki osalejaid, kes on passi kandnud viis teost. Lasteaia- ja koolilapsed saavad „Lugemisisus“ osaleda koos terve rühma või klassiga. Neile viiakse programmi jooksul läbi teematunde, mis on täidetud loovate lisategevustega. Programm kestab 31. maini. Sarnase põhimõttega korraldatakse lastele suvekuudel suvelugemist ning see on kestnud meie raamatukogudes juba päris mitmeid aastaid. Suvelugemine lõpeb tavapäraselt lõpupeoga, kus tänatakse osalenud lapsi.

Aprillist juunini on fookus raamatukogul kui kogukonnakeskusel — kogukonna kokkutoojad, inimesele lähedal seisjad, ühed viimaseist demokraatlikest avalikest ruumidest. Koht, kus kogukonna liikmed saavad koguneda, arutleda ja oma asju ajada, lastest vanemaealisteni. Igas raamatukogus on aastaringselt võimalus lasteaedadel ja koolidel läbi viia teematunde, jutulugemisi, raamatukogutunde. Täiskasvanud saavad kasutada arvutit, käia ajalehti ja -kirju lugemas. Vaida raamatukogu eripäraks on postiteenuste osutamine. Postipunkt on kogukonna elanikele hea võimalus pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks. Lagedi raamatukogu korraldab maskoti ideekonkursi.

Suvekuudel juulis-augustis on rõhk sellel, mida raamatukogud saavad pakkuda oma tavapärastest ruumidest väljaspool. Meie vallas on elanike arv jõudsalt kasvanud, vaja on raamatukogu inimestele lähemale viia: osaleda kohvikupäevadel, korraldada suurematel sündmustel raamatulaatu, sõita raamatukogubussiga külapäevadele jne. Rae vallas alustame sellega juba mais vastavalt sellele, mis kuupäevadel üritusi korraldatakse. Täiskasvanud saavad end ja lapsi kohapeal lugejaks registreerida ja huvi korral bussiga kaasas olevaid raamatuid laenutada. Jagame raamatukoguteemalisi meeneid – pastakaid, reklaamvoldikuid, järjehoidjaid. Lastele korraldame töötubasid ja muinasjutuvestmist. Selles aktsioonis osalevad kõik neli raamatukogu. Kuna olukord on praegu keeruline, siis kaugeleulatuvad plaanid on asendunud ürituste toimumisest lähtuvalt jooksva kavaga. Vastav info saab olema raamatukogude veebilehtedel ja Facebookis.

Lagedi raamatukogu korraldab oma lugejatele Rae valla raamatukogusid tutvustava ringsõidu.

Teema-aasta viimased neli kuud on pühendatud tuleviku raamatukogule. Tänapäeva infoühiskonnas on raamatukogude roll muutumas. Klassikalistele lugemissaalidele ja laenutusteenustele on lisandunud nende digitaalsed variandid. Samal ajal suureneb vajadus hoolitseda inimeste infotarbimispädevuse (võib-olla parem on infokirjaoskuse ja digipädevuse) eest. Asendamatuks on muutunud raamatukogu kui abistaja roll kodanike suhtlemisel e-riigiga. Neil, kes arvutit igapäevaselt ei kasuta, on igasuguseid muresid ja raamatukoguhoidjad aitavad neid lahendada. Abistame COVID digitõendite loomisel, printimisel ning tänavuse virtuaalse rahvaloenduse läbimisel. Ühtlasi oleme abiks ka isikut tõendavate dokumentidega seotud probleemide lahendamisel. Tihti on inimestel nt PIN-koodid kadunud või kehtetud, ID-kaart aegunud. Toimetulemiseks e-keskkonnas teeme kasutajakoolitusi andmebaasidele DIGAR, ESTER, URRAM jt.

Juubeliaasta Lagedil

Lagedi Raamatukogu tähistab sel aastal 115. sünnipäeva. Kõik raamatukogu sündmused on läbi põimitud nii raamatukogu sünnipäeva kui ka raamatukogude aasta tähistamisega. Raamatukogu sünnipäevale on pühendatud näitus „Lagedi Raamatukogu läbi aja“ ning kogukonnakeskne pidulik tähistamine toimub septembris, räägitakse raamatukogu rollist kogukonnas, tänatakse konkursi parimaid, peetakse meeles agaramaid lugejaid.

Aktiivsemate lugejate tänamine toimub ka teistes raamatukogudes.

Jüri Raamatukogu

Lahtiolekuajad:

E, K       10–19

T, N, R  10–18

L           10–14

P         suletud

Iga kuu viimasel tööpäeval on raamatukogu suletud! (Raamatukogu jaoks on tööpäev ka laupäev)

Peetri Raamatukogu

Lahtiolekuajad:

E, T, N, R     10-18

K          11-19

L          10-14

P          SULETUD

Iga kuu viimasel tööpäeval on raamatukogu suletud!

Vaida Raamatukogu

Lahtiolekuajad:

E–R 11–18 

L 10 - 14

P suletud

Juunis, juulis ja augustis laupäeval suletud

Lagedi Raamatukogu

Lahtiolekuajad:

E, T, K, R 10–17

N 10–18

L 10–14

Juunis, juulis ja augustis esmaspäeviti suletud!