Vaida palvemaja ootab liituma!

Vaida palvemaja, nagu kõik vennastekoguduse palvelad Eestimaal, on ehitatud kodanikualgatuse korras, Vaida inimeste käte ja südamega. Palvemaja vilkast tegevusest said alguse hilisemad haridus- ja muusikaseltsid. Seal õppisid kogukonna ees vastutama ja avalikult kõnelema tulevased vallavanemad. Vaimuliku tegevuse kõrval oli oluliseks ka sotsiaalne mõõde ning hool, et kõik pered külas toime tuleksid. Sellest lähtuvalt tahavad ka nüüdsed Vaida Palvemaja MTÜ perenaised olla kogukonnale toetavaks ja ühtseks loovaks osaks ning saada kaasavuse teel endaga liituma võimalikult palju ja erinevast vanusegrupist inimesi. Siin rõhutame asjaolu, et palvemaja tegevustesse on oodatud kõik inimesed, olenemata nende kuuluvusest või mittekuuluvusest religiooni. Usume, et usk on igaühe isiklik asi ja seda peab austama. Me ootame enda juurde kõiki, kes tahavad meiega ühineda ja näevad võimalust selle läbi Vaida kogukonda elavdada ja liita.

Aprillis oli meil olukorrast lähtudes veebivestlus, kus oli võimalus kõigil ühineda ja kaasa vestelda teemal „Milliseid võimalusi saab Vaida palvemaja tulevikus pakkuda kogukonnale?”. Vestlusele kogunes 12 inimest ja jäi kõlama, et palvemajast peaks saama kogukonnale koht, kus tulevikus saaks teha harivaid koolitusi, pakkuda meelelahutust kultuurisündmuste näol ja koht, mis toetaks erinevaid põlvkondi tegevuste ja toeks olemisega. Samuti võiks olla erinevate religioonide vestlus- ja tutvustuskohtumisi, kutsudes külla erinevaid külalisi erinevatest Eestis olemasolevatest kogudustest.

Selleks, et see kõik saaks tulevikus olema, siis kutsume üles häid inimesi annetama Mittetulundusühing Vaida Palvemaja, konto EE417700771005739304 (LHV pank),selgitus: palvemaja toetuseks.

Antud teemat ja vestlusõhtut teeme kindlasti ka kokku saades olukorra rahunedes, et kõik huvilised saaksid osa ja kaasa rääkida tulevastes plaanides. Ühtsuses on jõud! Samuti toimus koostöös Elurõõmsad Noored MTÜ-ga vahva virtuaalne  lihavõttepühade aardejaht. Aardejahist võttis osa üle 40 lapse ning rõõmu jätkus terveks päevaks. Palvemaja perenaisel Tiial, kes juhib ka teist MTÜ-d, oli hea meel näha, et hetkeolukorras pered üritusega kaasa tulid. Hetkel on toimetamas Vaida kandis juba kolm MTÜ-d ning perenaiste sõnul saab siit kogukonna elu nüüd ainult tegusamaks ja aktiivsemaks minna!

Siiralt täname kõiki praegusi ja tulevasi toetajaid ja kaasaelajaid.