Uuendatud arengukava aitab lähiaastatel valla arengut paremini suunata

Rae Vallavalitsus on läbi viimas valla peamise strateegilise dokumendi – Rae valla arengukava ja investeeringute kava aastatel 2021–2030 ajakohastamist. See on vajalik, et saaksime järgmise 4–5 aasta jooksul valla arengut paremini juhtida ja kindlaks teha, milliseid investeeringuid on meie kogukonna vajaduste ja tulevikueesmärkide põhjal vaja.

Kava ajakohastamine tähendab praegu olemasoleva teabe uuendamist ja täiendamist. Hetkel kehtiv arengukava valmis 2020. aastal, päris uue kava koostamise võtame ette alates 2027.–2028. aastast.

Rae vald on kiiresti arenenud. Muutunud on nii vallasisesed põhiandmed kui ka riiklikud strateegilised sihid. Peamised valdkonnad, mille andmed vajavad ajakohastamist, on suuresti seotud rahvastikuga. Muutunud on elanike arvud, loomulik iive ja ränne, elanikkonna struktuur, mille alusel saab rahvastiku kasvu suunda edasi prognoosida. Samuti on muutunud majanduslik ja sotsiaalne keskkond ning valla üldine juhtimine. Seetõttu on praegu õige aeg olukorrale strateegiliselt otsa vaadata, vajalikud eesmärgid koos kohalike elanikega uuesti ära hinnata ning vajalikud muutused ka alusdokumendis sisse viia.

Kui varem tundusid mõned teemad, nagu rohepööre või Rail Balticu trassi rajamine pigem kaugem tulevik, siis täna oleme olukorras, kus need on juba töös.

Arengukava on hea dokument selles mõttes, et siia saavad ja on oodatud sisendit andma kõik valla elanikud, ettevõtjad, vabatahtlikud ja teised huvigrupid, kes soovivad näidata ja esile tuua, mis on valla arendamise juures oluline ja vajalik ära teha.

Aprillis ja mais toimusid kaasamis- ja arenguseminarid Jüris, Peetris, Lagedil ja Vaidas, et koos kohaliku kogukonnaga välja töötada ettepanekud vajalike tegevuste ja investeeringute osas. Ettepanekuid saab esitada ka e-keskkonnas. Suur tänu kõigile, kes kaasa mõtlesid ja panustasid!

Edasiste sammudena toimub juunist augustini arengukava avalikustamine valla kodulehel, millele ootame elanike tagasisidet ning täiendusettepanekuid. Augustis viime läbi veel ühe avaliku arutelu, kus on võimalus veelkord valla arengus kaasa rääkida. Oktoobris esitatakse arengukava vallavolikogule teiseks lugemiseks ja kinnitamiseks.

 

Fotol 1 arenguseminar Jüris 23.04.2024

Fotol 2 arenguseminar Vaidas 09.05.2024