Tatrad, Marco Polo ja borabora

Vahetult peale jaanipäeva, 24.–30. juunil õnnestus seitsmel Rae valla noorel koos juhendajaga osa võtta Erasmus+ noortevahetusest nimega „ClimateACTNOW“. Projekt toimus Poola väikeses külas Poroninis, kus küla ümbritses Tatrate mäestik, Slovakkia piir oli 10 km kaugusel, talispordikeskus Sakopane 6 ning Poola üks suuremaid ja vanemaid linnu Krakow oli 83 km kaugusel. Asusime tõeliselt looduskaunis ning erilise hõnguga kohas – täpselt sobilik paik arutamaks noortega kliima soojenemise temaatikat. Kokku osales natukene vähem kui nelikümmend noort viiest erinevast riigist: Eestist, Leedust, Portugalist, Türgist ja Poolast.

Meie noortevahetus kestis koos reisipäevadega terve nädala ning koosveedetud aja jooksul said noored just ise õppida, avastada ning õpitut ka teistele osalistele näidata, tutvustada ning esitleda (presentatsioonid, plakatid, videod, koduleht, näidend). Lisaks matkasime mägedes, külastasime Sakopane linna ja termaalveekeskust ning saime osa meeleolukatest kultuuriõhtutest, mida iga osalejariik pidi läbi viima.

Noortevahetuse läbiviija kasutas väga mitmeid aktiivõppemeetodeid, kus noored said proovile panna oma meeskonnatööoskused, loovuse, julguse ning nutikuse. Paika sai pandud selline reegel, et iga osaleja peab panustama ning püsitatud eesmärgid tuleb antud raamides, aga meeskonnale sobival viisil, täita. Koolitaja kasutas noorte tähelepanu saamiseks sõnapaari Marco Polo. Kui tema ütles Marco, siis kõik teadsid, et tuli jääda vaikseks ning vastata Polo. See meetod tõesti toimis. Lisaks eelpool välja toodud reeglile oli veel üks vahva viis sõbrunemiseks. Ehk siis, kui teised inimesed rääkisid oma emakeeles ning sa ei saanud aru, mida nad räägivad, aga siiski soovisid vestlusest osa saada, siis tuli öelda „borabora“ ning vestlus pidi minema üle inglise keelele ning kaasama ka uue vestluspartneri.

Osaleja Mariann (20 a) kommentaar: „Osalemine noortevahetusel pakkus mulle väärtusliku kogemuse ning avardas mu suhtlemisoskust erinevate kultuuritaustadega inimestega. Selle tulemusena sain sügavama arusaamise erinevate riikide tavadest ja kommetest. Lisaks aitas kultuurivahetus kaasa erinevate arvamuste, ideede ja maailmavaadete aktsepteerimisele, millega mul varem ei ole olnud kokkupuudet. Samuti avanes meil üheskoos võimalus arutleda ülemaailmse kriisi teemal, milleks on kliima soojenemine. See tekitas meis teadlikkust ning innustas otsima võimalusi, kuidas saaksime individuaalselt ja kohalikul tasandil sellele probleemile leevendust tuua. Tänu noortevahetusele avanes meil võimalus tutvuda mitmete inspireerivate ja avatud inimestega. Lisaks meeldejäävatele ühiselt veedetud hetkedele avanesid meile ka uued perspektiivid ning ideed, mis innustavad meid edasiste algatuste ja projektide elluviimisel.“

Rebecca (22 a): „Minu jaoks oli see esimene noortevahetus. Kui aus olla, siis ei osanud midagi oodata antud projektist, kuid siiski olin positiivselt üllatunud. Leidsin endale palju uusi tuttavaid ja sõpru, kellega suhtlen siiani ning lähen ka varsti ühele külla.“

Noorsootöö spetsialistina oli mul rõõm tõdeda, et suurem osa noori olid tõesti väga ettevõtlikud ning kõik need jõupingutused, mida tuli teha enne projekti, tasusid end mitmekordselt ära, sest noortevahetus möödus väga edukalt ja huvitavalt ning mitmed noored, sh osa eestlasi, saatsid teisi osalisi kodu poole pisarsilmi. See näitab, et antud projekt tõesti läks noortele korda, avas neile uusi uksi ja ehk julgustas neid osalema sarnastes projektides ka tulevikus.

Pildil: Noortevahetuses Poolas osalesid Rae vallast vasakult: Rene Sillard, Kädi Kuhlap, Oliver Uusmaa, Mariann Kalinina, Joosep Alasoo, Raul Kröönström ja Erki Sillard