Rae vallas alustas tööd noorte heaolu spetsialist

Projekti „Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“ raames alustas Rae vallas tööd noorte heaolu spetsialist Diana Prääm, kelle peamiseks ülesandeks on tegelemine noortega nende tööalase konkurentsivõime parandamiseks, tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.

Projekt „Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine“ on suunatud 13–29-aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta (NEET-staatuses) ning noortele, kel on oht sattuda samasse olukorda. Projekt toetab aktiivselt selliseid noori, aidates neil leida tee tagasi haridussüsteemi või tööturule. Lisaks olemasolevate NEET-noorte probleemide käsitlemisele tegeletakse ka ennetustööga, et vähendada tulevikus sarnasesse olukorda sattuvate noorte arvu. Fookuses on noorte konkurentsivõime tugevdamine tööturul ning nende motivatsiooni tõstmisel tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks.

Oluline on noorte individuaalne toetamine, neile koolituste, nõustamiste ja tööturu teavituste pakkumine. Projekti üheks põhieesmärgiks on vähendada NEET-staatusega noorte arvu Harjumaal, luues selleks tõhusa tugisüsteem ja koostöövõrgustiku, kuhu on kaasatud erinevad asutused ja partnerid. Kõik need tegevused on kavandatud selleks, et parandada noorte elukvaliteeti ja suurendada nende võimalusi tulevikus edukalt tööturul toime tulla.

Projekt on osa laiemast Harjumaa noorte tööhõive parandamise algatusest ja kestab 1. jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2027. Projekt jaguneb kolmeks alaprojektiks, millest igaüks keskendub erinevale piirkonnale: Lääne-Harju projekt katab Kiili, Saku, Keila, Lääne-Harju ja Harku valda; Ida-Harju projekt hõlmab Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa, Maardu ja Raasiku valda; Kesk-Harju projekt keskendub Rae, Saue ja Viimsi valdade noortele. Gruppidesse jagunemine toimus sarnaste noorte arvu ja piirkondlike näitajate alusel, et efektiivsemalt vastata konkreetse piirkonna vajadustele.  Projekte koordineerib Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), mis tagab nende ühtlase juhtimise ja ressursside tõhusa kasutamise.

Projekti raames on igal piirkonnal loodud noorte heaolu spetsialisti ametikoht, mis on oluline osa noorte toetamise süsteemist. Projekti "Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine" on kaasrahastanud Euroopa Liit.

 

Fotol Rae valla noorte heaolu spetsialist Diana Prääm. Foto erakogu.