Rae valla uued aukodanikud on Lembit Sall ja Siiri Laid

Lembit Salli

algatusel alustati 1993. aastal Raes noorkotkaste tegevusega ja sellest veel varem loodi Kaitseliidu Jüri malevkond, kus alguses oli üle 300 liikme. Salli käivitavat tegevust peetakse oluliseks, sest Jüri malevkond tegutseb kaitseliidu Jüri kompaniina edukalt siiamaani. Aukodaniku organiseerimisel soetati üksustele esimesed relvad ning esimene soomuk.

Malevkonna juhina oli tema õlul valla suurimates asumites ka patrullteenuse korraldamine, mille eesmärk oli tollel ajal sagedaste varguste ärahoidmine. Seda kõike tegi Sall mehaanikuna töötamise kõrvalt vabatahtlikult, nagu organiseeris vajadusel ka ehitiste objektivalvest teenitud rahast abi kaitseliitlaste paljulapselistele peredele.

Malevkonna liikmed on hinnanud kõrgelt Salli tugevat vaimu ja teotahet. Lembit Sall on saanud mitmeid tunnustusi, millest viimane oli 2014. aastal Kaitseliidu I klassi teenetemedal.

Ettepanek anda Lembit Sallile valla kõrgeim tunnustus tuli volikogu liikmelt Ülo Timuskalt.

Siiri Laid

Volikogu kiitis Jüri gümnaasiumi direktori, Rae Huvialakooli õppejuhi, Jüri perekoori dirigendi ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse esimehe ettepaneku heaks, kuna Siiri Laid on väga mitmekülgne inimene, kes oma panuse kaudu on vajutanud jälje nii haridus-, kogukonnaellu kui ka kultuuriellu.

Igapäevaselt töötab Siiri Rae Huvialakooli direktorina, kus tema igapäevatööks on kooli arendustegevuse, meeskonna (64 õpetajat), õpilaste (üle 700) juhtimine ning tegevuste koordineerimine kõikides Rae valla üldhariduskoolides. Ta on olnud Rae Huvialakooli juht alates selle asutamisest.

Igapäevatöö kõrvalt panustab Siiri Rae valla suurürituste korraldamisse, kus ta on nii ideede väljapakkuja, elluviija kui ka kaasalööja. Tema ettepanekuid hinnatakse ja oodatakse, tema objektiivne suhtumine on aidanud kaasa ettevõtmiste õnnestumistele.

Aukodanik tegutseb eestvedajana kooli partnertegevustes ning on olnud üle kümne aasta kaasategev üleriigilises 3. klasside eesti keele tasemetööde koostamise protsessis.

Lisaks Rae Huvialakooli juhtimisele ja õpetajatööle Jüri gümnaasiumis on aukodanik aastaid panustanud oma teadmistega vabariiklikes erialaorganisatsioonides. Ta on MTÜ Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse liige, maakondlike ürituste projektijuht, Rae Kultuurikoja liige, Vaskjala küla elanike aktiivgrupi liige ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige.

Siiri Laid on oma tegemistes alati täpne, usaldusväärne ja toetav.

RS

Foto Rae Sõnumid

Valla aukodanikele Lembit Sallile ja Siiri Laidile anti üle Rae vallavapi teeneteplaat 24. novembril toimunud Rae valla 151. aastapäeval. Rae valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena vallale pikaajaliselt osutatud väljapaistvate teenete eest.