Rae valla liikuvuskomisjon – alustala valla efektiivseks koostööks politsei ja Transpordiametiga

  • Õnne Kask, Rae valla liikuvusspetsialist
  • 15.05.2024
  • liikvus

Selle aasta aprillis kutsus Rae Vallavalitsus kokku alalise liikuvuskomisjoni. Komisjon toob ühe laua taha kokku Transpordiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad ja vallaametnikud, et üheskoos leida lahendusi liiklusohtlikele kohtadele ning kujundada turvalist, tervislikku ja keskkonnahoidlikumat avalikku ruumi. Liikuvuskomisjoni ettepanekud saavad olema oluliseks alustalaks nii kestlike liikumisvõimaluste kujundamisel, transpordivõrgu ja ühistranspordi arendamisel kui ka teenustele ligipääsetavuse parendamisel.

Rae valda läbivad mitmed riiklikud, Transpordiameti haldusesse kuuluvad teed – näiteks Vana-Tartu maantee, Lagedi-Aruküla tee ja Jüri-Vaida tee. Need on teed, kus erinevate muudatuste elluviimiseks, näiteks ülekäiguradade loomiseks, liikluse rahustamiseks või bussipeatuste kvaliteedi tõstmiseks, on koostöö Transpordiametiga möödapääsmatu. Samuti on Transpordiametil oma nõuded uute teede ja arenduste realiseerimisel.

Kui tüüpiline koostöö politsei ja Transpordiametiga hõlmab pikki kirjavahetusi, siis liikuvuskomisjon annab võimaluse lahendada väljakutseid silmast silma, avada probleemide sisu ja leida lahendusi, toetudes erinevate komisjoniliikmete teadmistele. Näiteks politsei liigub ise vallas palju ringi ja näeb igapäevaselt, kuidas planeeritud lahendused reaalsuses toimivad. Samuti loome füüsiliste kohtumistega ühise inforuumi ja saame asjakohast teavet uute rahastusvõimaluste või planeeritud teede projektide kohta.

Liikuvuskomisjoni kohtumised hakkavad toimuma kord kvartalis. Olulisemad teemad, mida sel aastal arutame, on näiteks valla alevikke läbivate maanteede tänavateks kujundamine, kooliümbruste liiklusohutus ja talvine teehooldus. Probleemide tõstatamisel ja lahenduste leidmisel toetume muuhulgas ka kodanike saadetud kirjadele ja ettepanekutele.

 

Fotol Liikuvuskomisjoni esimene kohtumine Rae vallamajas Foto: Ruth Roht