Rae valla aukodanikud

Rae valla 156. aastapäeval anti välja kaks Rae valla aukodaniku tiitlit.

Rae valla aukodaniku nimetuse ja Rae valla teeneteplaadi pälvisid Endel Albin ja Rein Karm.

Endel Albin on AS Pakar juhatuse esimees, kes alustas äritegevusega pea 31 aastat tagasi. Ettevõtte loomine ja tegutsemine tolleaegsetes tingimustes nõudis suurt pealehakkamist, entusiasmi, uuendusmeelsust, teadmisi põllumajandus-, keskkonna- ja finantsvaldkonnast, oskuslikke investeeringuid ning lugematuid töötunde.

Tema juhitud AS Pakar kujunes suurimaks valla territooriumil tegutsevaks põlluharimise ning kogu Eesti üheks edumeelseimaks piimakarja kasvatuse ettevõtteks. Ta on oma tegevusega andnud olulise panuse Eesti piimakarjakasvatuse edendamisse ning Rae valla eduloosse. 

Lisaks on Endel Albin olnud aktiivne ühiskonnaliige, edendades valla hariduselu ning toetades rahaliselt mitmeid noorteprojekte. Samuti on tal on olnud märkimisväärne roll valla majanduselu suunamisel. Tema tegevus ja otsused Rae vallavolikogu liikme ning majandus- ja eelarve komisjoni esimehena olid ratsionaalsed, kaalutlevad, innovaatilised ning riskid analüüsitud. Endel Albin´it iseloomustatakse kui inimest, kes süveneb kohustustega kaasnevasse töösse ning tunneb vastutust ja ühiskonna ootusi.

Rein Karm on suurt rolli mänginud Rae valla iseseisvuse taastamisel, kogukonnaelus ja kohalikus poliitikas.

Rein Karm ei ole inimene, kes midagi tehes või tähelepanuväärset korda saates end esile upitaks või oma tegemisi häälekalt reklaamiks. Ta on alustugi ja üks ideede tegelikest ellu rakendajatest. 

Rein Karm on olnud Rae valla taasasutamisjärgse esimese volikogu liige ning töötanud Rae Vallavalitsuse liikmena. Valla iseseisvuse taastamine, demokraatliku korra juurutamine, seadusandluse loomine – kõigi nende protsesside juures on Rein Karmil väärtuslik panus.  

Elupõlise Lagedi elanikuna on Rein Karm pühendanud suure osa oma vabast ajast koduloo-uurimisele ja talletamisele. Koduloolasena on ta eestvedanud Lagedi piirkonna ajaloopäevi, esinedes ka ise oma uurimistöödega valla kultuuri- ja ajaloost ning viinud läbi ajaloolisi ekskursioone. Tema sulest on ilmunud mitmeid artikleid ajalehes Rae Sõnumid ja Harju Elus, mis kõik kõnelevad Rae valla tegemistest praegusel või endistel aegadel.

Ta on aktiivne kogukonnaliige ja juba 2002 aastast seotud klubi „Lagedi Kanged Kargajad“ tegevuste ja ettevõtmistega. Tema algatusel ja kaastegemisel on ellu viidud mitmeid ettevõtmisi alates jaanipäevadest lõpetades Rae valla külade päevaga. Rein Karmi panus Rae valla kogukonnaellu ja valla arengusse on olnud märkimisväärne.

Volikogu tänukirja sai tänavu oma 50. tööjuubelit tähistanud Vaida Raamatukogu pikaaegne direktor Reet Raudkepp.

Vallavalitsuse tänukirja said Eva Jaanson, Terje Jaamul ning Lenne Sulgpallikeskus.

Pildil 1: Endel Albin
Pildil 2: Rein Karm

Fotod: Ott Kattel