RAE VALD OOTAB KÕIKI OSALEMA LIIKUVUSUURINGUS, ET MUUTA ÜHISTRANSPORT MUGAVAMAKS

Rae vald alustas koos Tallinna Tehnikaülikooliga pilootprojekti, mille raames pannakse lähitulevikus vähemalt ühele Rae valla teelõigule liikuma isejuhtivad sõidukid ehk iseAutod. See saab olema üks osa uudsest ühis- ja nõudepõhisest transpordisüsteemist, mille eesmärk on aidata ühistranspordikasutajal mugavalt ja kiiresti liikuda koduukselt lähimasse ühistranspordipeatusesse. Teelõik ja marsruut, kuhu iseAuto piloodi käigus liikuma panna, selgub ülevallalise küsitluse läbiviimise tulemuste analüüsist.

Rae valla ühistranspordi korraldamine ja heade ühistranspordiühenduste tagamine on kvaliteetse  elukeskkonna üheks peamiseks komponendiks. Ühistranspordi kasutamine elanike seas toimub peamiselt vallasiseselt ja Tallinna suunal. Tõdeme, et vallas ei ole ühistranspordi kasutamine veel sedavõrd populaarne, et bussiliiklus suudaks pakkuda autole võrdväärset alternatiivi. Sellest hoolimata on vallal jätkuvalt soov pakkuda elanikele otstarbekat ühistransporditeenust, mis oleks pakutud vastavalt nõudlusele. Eelmisel aastal läbiviidud Rae valla rahulolu-uuringu tulemustest selgus, et elanikud ei ole kuigi rahulolevad praeguse ühistransporditeenuse osas, seda nii vallasiseselt kui ka Tallinna suunal. Teisalt hinnati kõrgelt linnalähedust, vallas toimunud arenguid ja heal tasemel infrastruktuuriga elukeskkonda. See tähendab, et liikumiskorralduses tuleb teha muudatusi, mis vastaksid üha enam elanike ja eri sotsiaalsete gruppide vajadustele, hoiaks ära lisanduvaid liiklusummikuid, aitaks vähendada ühiskondlikke kulutusi transpordile, energiale, taristule ning vähendada negatiivset mõju keskkonnale. TalTechi pilootprojektiga on tehtud hea algus nutikalt linnakeskkonna probleemidele uudse teadmispõhise lahenduse väljatöötamisega, mis saab praktilise rakendusliku tulemuse iseAuto näol 2022. aasta lõpus, 2023. aasta alguses.

Eesti esimene isejuhtiv esimese/viimase kilomeetri sõiduk ehitati aastal 2018 Tallinna Tehnikaülikooli poolt. See on buss, millel pole traditsioonilist juhirooli ning liikumine toimub sensorite, radarite ja lidarite abil. Nüüdseks on isejuhtivat bussi, mis on nimeks saanud iseAuto, arendatud edasi nii kaugele, et 2020. aasta suvel andis Maanteeamet loa sellel ka tavaliikluses liigelda. Esimene testimine toimus 2020. aasta suvel Ülemiste City tänavatel 2,4 km pikkusel ringil, kus bussiga teenindati selle piirkonna inimesi kindlal liinil iga päev kell 10–16. Hetkel on veel nõue, et iseAutoga peab alati kaasas sõitma ka turvaoperaator, kuid 2021. aastal toimuvad esimesed katsetused (Tehnikaülikooli linnakus) ka sõitudega, mil turvaoperaator asub autost väljaspool. Arendamisel on ka teleopereerimine.  

Isejuhtivad bussid proovitakse taastoota osaliselt oma eluea ära elanud elektrisõidukitest nii, et taaskasutatakse nende elektromehaaniline alusvanker ja liitiumioonakud, mille läbi vähendatakse märkimisväärselt keskkonnale tekitatavat jalajälge ja muudetakse isejuhtivad bussid kohalikele omavalitsustele taskukohaseks. Rae vald on piloodi tarvis TalTechile tasuta kasutusse andnud kaks elektrisõidukit, mis proovitakse ümber ehitada isesõitvaks bussiks ning antakse tulemusliku ümberehituse tulemusena tagasi valla omandisse.

Kokkuvõttes on Rae vald osaline suures ja nutikas transpordisüsteemi arendamises, seda peamiselt soovist luua elanikele just nende vajadustele vastavaid liikumisvõimalusi ning seda kõike nõudepõhiselt.

Head Rae valla elanikud!

Palun osalege liikuvusuuringus, misläbi saame teada teie soovidest, et viia ellu paremat ühistranspordilahendust ja tulevikuplaane. Kas poleks mugav sõita oma koduuksest iseAutoga Ülemistesse ja Tallinna sadamast edasi üle mere Helsingisse? See kõik on võimalik!

Küsitlusele saad vastata Rae valla kodulehel https://www.rae.ee/projektid

Küsimustele vastamine võtab aega umbes 10 minutit.

Kuna pilootprojekti osaks on ka elektritõukerataste renditeenuse integreerimine ühistranspordisüsteemi, loosime kõigi küsitlusest osavõtjate vahel välja ELEKTRITÕUKERATTA.

Täname Teid küsitluses osalemise eest!

Kontakt: info@rae.ee