Planeerime koos Lagedit: uutmoodi protsess kohaliku kogukonnaga tuleviku planeerimiseks

„Planeerime koos Lagedit“ on Rae valla ja Tallinna Ülikooli koostöös sündinud ürituste programm, mille raames saavad kohalik kogukond, ettevõtjad, maaomanikud öelda sõna sekka Lagedi tuleviku kujundamises. Kaasates ka valdkondlike eksperte sisustame niimoodi uut Lagedi üldplaneeringut ja Rae valla liikuvuskava, mis aitab kujundada valla tulevasi liikumisvõimalusi. „Planeerime koos Lagedit“ toimub jaanuarist juunini.   

Lagedi uuenduslik planeerimisprotsess on eksperiment mitmes mõõtmes. Astume sammu edasi planeerimisseaduses nõutavast kaasamisest ja teeme plaane veidi rohkem ühiselt. Loome võimalusi koos visualiseerida, üksteiselt ja ekspertidelt õppida ning kõndida üksteise kingades. Lisaks tavapärastele aruteludele on plaanis näiteks Lagedi ekskursioon, vestlusringid kohalike ja välismaiste ekspertidega. Kevadel kutsume kohalike osalema ka liikuvuse eksperimendis, kus müksame huvilisi kasutama vähem isiklikku sõiduautot ja rohkem ühistransporti või näiteks jalgrattasõitu. Sellest protsessist võtame kaasa edulood ja õppetunnid, mida edaspidi saame rakendada ka teistes valla piirkondades.  

„Planeerimise koos Lagedit“ sai avapaugu 18. ja 19. jaanuaril Lagedil. Esimene kohtumine toimus  Lagedi Raamatukogus koos Lagedi kogukonna, valla ametnike ja Tallinna Ülikooli teadlastega. Eesmärgiks oli kaardistada kohalike ootusi Lagedist ja tutvustada üldplaneeringu loomise protsessi. Keskendusime küsimustele Lagedi hoidmist väärivatest väärtustest.  

Miks on Lagedil hea elada? Mis on Lagedi põhiväärtused?

Põhiväärtus on see, mida ei tohi arengutega kahjustada ja peaks hoopis tugevdama. Väärtustena toodi aruteludes enim välja Lagedi hoitud ja puhast looduskeskkonda ja jõge, aga ka kiireid (rongi)ühendusi linnaga. Samas oli kohalolijate jaoks tähtis ka turvalisus ja kogukonna tunne ning keskuse kompaktsus, mis aga eeldavad ka arendustes kohaliku ühtsuse hoidmist. Omaette väärtuseks peeti ka hariduse head kättesaadavust. Tuleviku soovideks oli ennekõike teenuste lisandumine – soovitakse nii juuksurit, kohvikut kui jõusaali. Samuti sooviti Pirita jõe kui põhiväärtuse suuremat väärindamist, aga ka paremaid ühendusi teiste teenuseid pakkuvate piirkondadega nii vallasiseselt kui ka kaugemal.  

Järgmisel päeval kohtusime kogukonnaliikmete, ettevõtjate ja valla ametnikega Lagedi Koolis. Tallinna Ülikooli Linnakorralduse eriala magistritudengid tutvustasid meile oma Rae valla liikuvuse teemaliste uurimistööde tulemusi. Uurimise all olid valla ettevõtete töötajate tööle-koju liikumised, ühistranspordipeatused ja laste võimalused liikuda iseseisvalt huviringidesse. Uuriti nii Lagedi kui ka Jüri, Peetri ja Järveküla piirkondi.  

Mõned infokillud tudengite töödest ja aruteludest: 

· Pea pooled töötajad Rae vallas kasutavad ettevõtete korraldatud ühistransporti. Lagedi suurimate ettevõtete kulud ühes kuus oma töötajale tööle-koju transportimiseks busside ja taksodega ulatuvad kümnetesse tuhandetesse. Rõõm on kuulda, et ettevõtted on igati valmis omavaheliseks ja vallaga koostööks paremate võimaluste leidmiseks, kuid erinevad töögraafikud, erisoodustusmaks ja ajakulukas regionaalne ühistransport ei tee lahenduste leidmist lihtsaks.  

· Lagedi piirkonna lastel on huvitegevuse võimalused oma kodu lähedal piiratud. Rohkem võimalusi on Jüris, kuid ühistranspordiga sinna ja tagasi jõudmine on võimalik vaid vähestel aegadel. Mõni hilisem buss või nõudepõhine transport Jüri ja Lagedi vahel võiks olla potentsiaalne lahendus.  

· Ühistranspordipeatuste ligipääs, turvalisus ja asukohad jätavad paljuski soovida. Lagedi rongipeatuse arendamine võiks olla prioriteet number üks, et ootamine oleks mugavam ja rohkem teenuseid oleks jaamale lähemal.  

Tudengid koostasid oma olulisematest tulemustest postrid, mille saab alla laadida läbi QR koodi. Lagedi postritega saab tutvuda ka Lagedi Raamatukogus.  

Planeerime koos Lagedit protsessi käigus toimub põnevaid kohtumisi ja tegevusi igakuiselt. Järgmine kohtumine saab toimuma veebruari lõpus. Kui Sinagi soovid Lagedi koosloome protsessis osaleda, saada kiri onne.kask@rae.ee