Palju õnne, kallis Eesti!

24. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 105. aastapäeva Jüris. Hommik algas lipuheiskamise ja hümni laulmisega Jüri keskväljakul. Varje Malsroosi ja Ülo Timuska juhtimisel asetati küünlad Rae valla omavalitsus- ja kultuuritegelaste haudadele Jüri kalmistul ja kirikuaias, toimus mälestushetk ning Kaitseliidu Jüri kompanii rivistus ja pärgade asetamine.

Rongkäigul Jüri kirikuaiast Rae Kultuurikeskusesse osalesid Rae valla kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad. Pidulikul aktusel kuulutati välja Rae valla fotokonkurss 2022 võitjad ning esines Rae Huvialakooli õpetajate ansambel „Õpik“.

Rae Vallavolikogu tänukirjaga tunnustati Tiit Keermad pikaaegse ja pühendunud töö eest Rae Vallavalitsuse rahandusameti juhatajana.

Rae Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati Natalia Kaptyugi professionaalselt ja südamega tehtud töö eest Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu korraldamisel ja abistamisel. Varje Malsroosi suure pühendumuse ja hoolega tehtud töö eest Rae valla ajaloo ja pärandi uurimisel, hoidmisel ja talletamisel ja Ülo Timuskat pikaajalise ja olulise panuse eest Eesti riigikaitse tugevdamisel ning Kaitseliidu tegevuse korraldamisel Rae vallas.

Kaitseliit tunnustas rinnamärgiga „10 aastat Kaitseliidu Harju Malevas" Andres Seepterit, III klassi teenetemedaliga Kaido Kikast ja Mart Soobergi ning Kaitseliidu eriklassi teeneteristiga Märt Hütti.