Noortevaldkonna ennetusgrupp toetab noorte heaolu ja turvalisust

Rae vallas alustas 5. jaanuaril tööd uus noortevaldkonna ennetusgrupp, mille tegevuse peamine eesmärk on toetada noorte heaolu ja turvalisust. Grupp on ainulaadne kooslus erinevate erialade asjatundjatest, et käsitleda terviklikult ja tõhusalt noorte ees seisvaid väljakutseid. Ennetusgrupi kokku kutsumisega näitas Rae vald selget soovi ja pühendumust luua noortele keskkond, kus kõik tunnevad ent hoituna.

Mitmekesisus tugevusena

Meie tiimis ühendavad jõud oma ala spetsialistid, et luua noortele parem tulevik. Tiimi kuuluvad nii noorsootöö, laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekande, noorte heaolu kui ka kaasava hariduse spetsialistid, lisaks piirkonnapolitseinikud, huvialakooli juht, treener, koolide tugispetsialistid (psühholoogid, sotsiaalpedagoogid) ja mobiilsed noorsootöötajad. Koostööpartneritena on kaasatud Eesti Töötukassa Noortevaldkonna juht ja Rajaleidja Harjumaa büroo õppenõustamisteenuste juhtivspetsialist. Iga liige toob lauale oma ainulaadse vaatenurga ja panuse. Koos tagame selle, et kõik noorte heaolu ja turvalisuse aspektid saavad kaetud.

Turvaline ja toetav keskkond

Ennetusgrupi loomise peamine ajend oli vajadus vähendada riskikäitumist ja pakkuda noortele kindlat tugevustundeallikat nende igapäevaelus. Ennetustegevuse ja kogukonna kaasamise kaudu püüame luua sellise keskkonna, kus noored saavad oma potentsiaali täiel määral ära kasutada. Olles teadlikud kohalikest vajadustest ja probleemidest, rakendame sihipäraseid strateegiaid ja programme, mis aitavad kaasa noorte üldisele heaolule ja turvalisusele.

Ennetusgrupp kohtub kord kuus. Selle tegevus on suunatud selgele visioonile: luua Rae valla noortele turvaline ja toetav keskkond. Mitmekesine tiim ja kindel eesmärk kajastavad ennetusgrupi pühendumust teha vajalikku ja mõjusat tööd noorte heaolu nimel. Nii loodame lahendada mitte ainult praeguseid väljakutseid, vaid rajada ka tugeva vundamendi noorte õnnelikuks tulevikuks Rae vallas.

Meie esimene ennetuskampaania algab sel kevadel ja hõlmab turvalist liiklemist. See on loodud pikema eesmärgiga suurendada noorte teadlikkust turvalisest liiklemisest.

 

Fotol Noortevaldkonna ennetusgrupp käib koos kord kuus. Foto: Ruth Roht