Milline võiks olla Lagedi aastal 2040?

Selle aasta algusest viib Rae vald koostöös Tallinna Ülikooliga läbi töötubade sarja „Planeerime koos Lagedit”. Kohtumistel toome ühise laua taha kohaliku kogukonna, arendajad, vallaametnikud ja teised huvilised ning arutame, milline võiks Lagedi tulevikus olla ja kuidas sellise unistuste alevikuni jõuda. Koosloome protsessi kaudu kujundame ühtsed seisukohad uude Lagedi üldplaneeringusse ja Rae valla liikuvuse kavasse ning jagame oma praktilist kogemust teadusringkonna kaudu nii Eestis kui kaugemal.  

Kui jaanuaris toimunud kohtumisel arutasime, millised on Lagedi olulisemad väärtused, näiteks puhas loodus, linn lähedal, aga samas kaugel, rongiühendus, kogukonnatunne, ja tutvusime tudengite kaasabil sellega, millised on tänased liikuvusega seotud väljakutsed, siis märtsis olime juba sammukese konkreetsemad ja koostamise Lagedi liikuvuse visiooni aastaks 2040.  

Rollimäng unistuste Lagedi loomiseks 

Visiooni loomiseks olid teadurid mõelnud välja vahva rollimängu. Iga osaleja pidi töötoa ajaks kehastuma üheks väljamõeldud Lagedi elanikuks. Valikus olid näiteks 32-aastane kahe lapse ema Kertu, kes elab rongijaama lähedal ja sõidab Lagedil peamiselt jalgrattaga ning linna rongiga; 42-aastane kolme lapse isa Andrei, kelle peamine liikumisviis on auto; 55-aastane Jüris töötav Tiiu, kes kasutab samuti peamiselt autot, kuna ühistranspordiühendused Jüriga ei ole talle sobilikud; 28-aastane Hendrik, kes kolis elukaaslasega Lagedile just sellepärast, et seal saab tänu heale rongiühendusele elada autovaba elu.  

Osalejad pidid lähtuvalt neile antud rollist mõtlema, mis oleks tema jaoks oluline, kui ta elaks Lagedil aastal 2040, mõeldes samas ka lastele ja vanuritele. Omale olulised märksõnad valiti välja mitmekümne pildi seast, mis kujutasid erinevaid teenuseid, vabaajaveetmise- ja liikumisviise. Kui isiklikud valikud tehtud, algasid arutelud rühmades, kus kõik jagasid oma tulevikuvaadet, ning kus tuli ühekoos jõuda ühtsete arusaamadeni tulevikusoovide osas.  

Lagedi aastal 2040 

Kolme grupiarutelu tulemusena valmis ühtne ettekujutus Lagedist aastaks 2040. Kuigi see tundub kui kauge tulevik, siis tõdeti ka, et viimase 15 aasta muutused ei ole olnud teab mis suured. Küll aga on võimalik eesoleva 15 aastaga Lagedi-kandi tuleviku suunata nii, et alevik ja selle ümbrus oleks turvaline ja ligipääsetav igas eas elanikele.  

Milline siis võiks olla Lagedi aastal 2040? Lagedi on koht, kus on väljakujunenud tihedam keskuseala erinevate kohalike teenustega, s.h kohvik, pood, juuksur ja erinevad huviringid lastele. Need teenused asuvad eelkõige rongijaama läheduses, kust saab tihti rongiga Tallinnasse, vahel võib-olla ka Tartusse ja kuhu on mugav tulla nii jalgsi, rattaga, bussiga kui autoga. Turvaliselt saab parkida nii jalgratast kui autot, et tagada ligipääs jaama ka kaugemalt. Rongi ja bussi saab ühise piletiga. Iseseisev väikebuss sõidab kohalike sihtkohtade vahel, näiteks Loole ja Jürisse, ja on eriti oluline talvel, kui jalgrattaga liikumine ei pruugi olla võimalik. Vallasisesed bussiühendused on regulaarsemad.  

Lastel on Lagedi-kandis turvaline iseseisvalt liikuda nii kooli, huviringidesse kui ka kaugemale. Selleks on olemas ohutud jalg- ja jalgrattateed ning sõidutee ületuskohad. Vaatamata kõigele on peredel endiselt üks sõiduauto (ilmselt elektriauto). Laste iseseisva liikumise soodustamine aitab aga kujundada tulevikku, kus auto omamine ei ole enam tähtis. Teisest autost loobumine on ka lihtsam, kuna olemas on rendiautod ja võimalusel ka muud jagamisteenused. Lagedil muutub palju, kuid looduskeskkond arengu tõttu ei kannata.

Mis saab edasi?  

Aprilli lõpus viisime Lagedi kohalike visiooni transpordiplaneerijateni Tallinna linnaregioonis – et mõelda välja, mida peab Lagedi visiooni elluviimiseks üheskoos tegema. Mais toimub eksperiment, kus kutsume Lagedi elanike kasutama rohkem ühistransporti ja aktiivseid liikumisviise ning vähem isikliku sõiduautot. Kahe ettevõtmise tulemused koondame ühte suvel toimuval järgmisel kohtumisel, kus hakkame juba kujundama täpsemaid ettepanekuid üldplaneeringusse ja liikuvuse kavasse. Kui Sinulgi on huvi „Planeerime koos Lagedit“ töötubadega liituda, võta ühendust valla liikuvusspetsialist Õnnega (onne.kask@rae.ee).

 

Foto: Visiooni loomiseks Lagedi tulevikust mängisid osalejad spetsiaalset rollimängu