Kirjamees Vaino Napp esitles raamatut "Pikavere kolme kihelkonna piiril"

Salu külast pärit koduloouurija ja kirjamees Vaino Napp esitles 28. märtsil Vaida raamatukogus toimunud 43. ajalooõhtul oma uut raamatut „Pikavere kolme kihelkonna piiril“.

Vaino Napp on käsitlenud oma kodukandi ajalugu pühendumuse ja kirega ning elustab oma raamatutes paljude lihtsate inimeste elulugusid oma paremates ja halvemate aegades. Napp ei salga, et tema raamatud valmivad enamjaolt mäletamiste baasil ja arhiividest ta materjali otsimas ei käi. Napi loomingu kaudu saab osa muhedalt ja ladusalt kirja pandud inimeste räägitud lugudest ja elatud eludest.

Fotod: Rae Sõnumid