Katsetades parema avaliku ruumini: Jüri Gümnaasiumi ohutuma kooliümbruse pilootprojekt

Oktoobris muutus kaheks nädalaks liikluskorraldus Jüri Gümnaasiumis. Kooliesine oli autoliiklusele suletud, lapsed väljusid autodest peauksest kaugemal ning jalgsi, rattaga või tõukerattaga liiklejatel oli seeläbi vähem muret autodega ristumisel. Projekti eesmärgiks oli luua kooli ümbrusesse rahulikum ja lapsesõbralikum liikumisruum, kus autoga liikumine ei oleks enam prioriteet.

Ajutise lahendusega katsetasime, kas kooliümbruses on võimalik lihtsate vahenditega luua parem ja lastele ohutum avalik ruum. Ohtlike olukordi Jüri Gümnaasiumi juures senini tekkinud ei ole. Siiski on täna kooliesine autode liikumine korrapäratu ning palju lapsed ei julge kooli ees teed ületada kuniks silmapiir on autodest vaba.

Kuidas sai paika pilootprojekti lahendus?

Tänase olukorra kaardistamiseks ja lahenduse loomiseks kaasasime projekti kooli juhtkonna, lapsevanemad, mitmed Rae valla ametnikud ning välise liikuvuseksperdi, kel sarnaste projektidega kogemust nii Tartust kui ka Tallinnast. Alustuseks jagas meiega oma mõtteid 250 lapsevanemat, kes tõid välja, et turvalisuse osas kooli juures arenguruumi on – liiklus on tihe ja autojuhid kihutavad või on tähelepanematud. Ettepanekutena pakuti välja rohkem lühiajalisi peatumiskohti ning ühesuunalised tänavad.

Järgmise sammuna vaatlesime koos kooliümbruse hommikust sagimist. Lõplik lahendus sai paika mitme arutelu tulemusena koostöös lapsevanemate ja kooli juhtkonnaga. Koos otsustasime, et sulgeme Taaramäe tänava kooliesise lõigu autoliiklusele. Autod suunasime Laste tänavalt ühesuunaliselt läbi kooliesise parkla, kus sai lapse mugavalt autost välja lasta. Läbi osaliselt suletud parkla sai laps konfliktivabalt kooli peaukseni jõuda.

Kuidas projekt läks ja mis saab edasi?

Uus liikluskorraldus oli esimestel päevadel segadust tekitav. Mida päev edasi, sujus liiklus kooli ümber üha paremini ja kooliesine liiklus oli tunduvalt rahulikum ja sujuvam kui varem. Küll aga tulid esile probleemid, mida me varem oodata ei osanud. Näiteks tekkis rohkem liiklust Taaramäe avatud olnud teelõigule, teisi kooli ümber olevaid parklaid kasutati varasemast rohkem ja ühesuunalisus ning uued lühiajalised peatumiskohad ei olnud kõigile lastevanematele ühtemoodi mõistetavad.

Projekti lõppedes jagas meiega oma muljeid 200 lapsevanemat, kel oli eelkõige väga hea meel, et vald laste ohutu liikumisega tegeleb ja erinevate lahendustega katsetab. Konkreetse liikluslahenduse arvamused kaldusid seinast seina. Kolmandik nõustus, et muudatused aitasid kaasa eesmärgile muuta kooliümbrus laste jaoks turvalisemaks. Vanemad tõid välja, et lapsi ei lastud enam autodest välja suvalistes kohtades, autosid oli koolimaja ees vähem, autode liikumine oli rohkem läbimõeldud ja lastel oli turvalisem ületada kooliesist teed. Samas mainiti, et ohtlikud konfliktikohad tekkisid nüüd uutesse kohtadesse, lapsed liikusid läbi parkla kaootilisemalt, parkla ajutised peatumiskohad blokeerisid läbisõitu ning mitmed autojuhid eirasid reegleid.

Pilootprojekti näol oli Jüri Gümnaasiumi katsetus vallavalitsusele väga põnev ja hariv õppetund. Saime teada, et täna on kooliümbruses kiirete ja lihtsate vahenditega liiklusolukorra muutmine keeruline, kuna ainult liiklusmärkidega ei suuda me kujundada head ja turvalist tänavaruumi. Küll aga plaanime kevadel viia läbi projekti järgmise etapi, kus aeglustame liiklust Taaramäe tänaval kasutades haljastust. Lisaks vaatame üle kõik kooli ümbruses olevate ristmikute seisukorrad, kus plaanime samuti autoliiklust rahustada. Väga olulise sisendi andis pilootprojekt ka lähitulevikuks, kus seoses uue vallamaja hoone rajamisega muutub oluliselt ka Jüri Gümnaasiumi esine avalik ruum.