Kampaania „Turvaline liiklemine“ kutsub lapsi ja noori osalema!

Rae valla Noortevaldkonna ennetusgrupi esimene kampaania „Turvaline liiklemine“ kutsub kõiki lapsi ja noori osalema turvalisusele keskenduvates tegevustes.

Kampaania sai alguse 2. mail ja jaguneb neljaks erinevaks tegevuseks, mille eesmärgiks on edendada ja tõsta teadlikkust ohutust liiklemisest. Parimate tööde tunnustamine toimub sügisel Rae valla heaolu- ja liikuvusfestivalil.

1. Turvaliselt liiklemas. Kestab terve maikuu. Iga päev, kui laps liigub lasteaeda, kooli või noortekeskusesse turvaliselt, saab ta rühmaruumi, klassi või noortekeskusesse paigutatud tabelis ära värvida mummukese. Turvaline liiklemine on see, kui laps kinnitab autos turvavöö, ületab teed ülekäigurajal liiklust jälgides ning kannab tõuke- või jalgrattaga sõites kiivrit jne. Ootame osalema kõiki lasteaedu ja koole. Tunnustamine toimub järgmistes vanusegruppides: eelkooliealised, 1.–5. klass.

2. Joonistusvõistlus. Lapsed ja noored saavad osaleda joonistusvõistlusel, mille teema on turvaline liiklemine. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 31. mai. Ootame osalema kõiki lasteaedu ja koole. Tunnustamine toimub järgmistes vanusegruppides: eelkooliealised ja 1.–4. klass.

3. Plakativõistlus. Osalejad saavad luua digiplakateid, mis peavad olema kooskõlas turvalise liiklemise teemaga, visuaalselt loovad ja tehniliselt kvaliteetsed. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 31. mai. Ootame osalema kõiki koole. Tunnustamine toimub järgmistes vanusegruppides: 5.–8. klass ja 9.–11. klass.

4. Videovõistlus. Osalejad saavad luua lühikesi videoklippe, mis rõhutavad turvalise liiklemise olulisust. Ootame osalema kõiki koole. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 10. juuni. Tunnustamine toimub järgmistes vanusegruppides: 5.–9. klass ja 10.–12. klass.

Täpsema teabe ja tingimused tegevustes osalemiseks leiab veebilehelt www.ennetusgrupp.rae.ee.

Töid võib esitada nii üksi, sõpruskonna kui ka oma klassiga. Osalemiste arv ei ole piiratud. Töö esitamisega võistlusele annavad osalejad nõusoleku oma tööde avalikustamiseks ja kasutamiseks. Julgustame kõiki lapsi ja noori tegevustes osalema ning turvaliselt liiklema!