Eugesta pakkus lastele jõulurõõmu

Eugesta on Rae vallas Jüri külje all asuvas tehnopargis tegutsenud 8 aastat ning tänavu õnnestus ettevõtte lähedal olekut tunda paljudel Rae valla lastel, kes käisid valla korraldatud jõulupeol, samuti sai tänu ettevõtte toetusele valmis Rae huvialakooli kalender.


Kuidas langes valik just suurperede ja puuetega laste jõulupeo toetamisele?
Eugesta väärtused on kvaliteet, koostöö ja sotsiaalne vastutus. Meie eesmärk on hoida oma väärtused elavana ja anda neile laiem mõte kogukonna põhiselt just Rae vallas, kuna meie asukoht on siin.
Sel aastal tekkis idee teha teistmoodi jõulukink. Otsustasime, et seekord klientidele ja partneritele esemeid ei kingi, vaid suuname ressursi hoopis sinna, kus seda kõige enam vajatakse. Käisime kohtumas Rae Valla sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ja ühiselt jõudsime selle mõtteni, et toetame suurperede ja puuetega laste jõulupidu.

Andsite välja Rae huvialakooli õpilaste joonistatud piltidega lauakalendri. Mis sellest kalendrist edasi saab?
Andsime koostöös trükiagentuuriga välja nii väikese lauakalendri kui ka suure seinakalendri. Iga kuu juures on erinev joonistus ning joonistuse peal töö autori nimi. Kalendri esikaanel on ka väike jutuke, mis seletab lahti, kuidas need ilusad joonistused meie kalendritesse sattusid.
Plaanime kalendrid kinkida nii oma koostööpartneritele Eestis ja välismaal, klientidele kui ka oma töötajatele.


Kas tänavu on Eugestale esimene kord selliselt kohalikke ettevõtmisi toetada või olete midagi sarnast ka Rae vallas või mujal Eestis varem teinud?
Jah, Rae valla toetusprojekt on esmakordne, kuid heategevusprojekte oleme algatanud ka varem. Eelmiste jõulude ajal toetasime oma toodetega Valgamaa suurperesid ning sel aastal tegime EV100 raames Käru Põhikooli hoovis heakorrastustöid. Istutasime hekki, tasandasime kõnnitee jaoks pinnast ning ehitasime onne. Varasemalt oleme oma toodetega toetanud ka Lootuse küla, mille eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel.


Sandra Suurkask

Fotol Rae huvialakooli õpilaste joonistatud piltidega jõulukalender