Elu valvekaamerate silme all

Elame valvekaamerate ajastul. Palju on erakaameraid vara kaitseks, politseitöös kasutatavate kaamerate piirkonnast annavad märku politseilogoga kaamerasildid. Aasta on möödas sellest, kui arutasime külaelanikega turvalisuse ja videovalve küsimusi. Täna on turvakaamerad ühendamise ootel, et need politseile kasutamiseks üle anda. 11. augustil toimunud ümarlaual andsid Põhja prefektuuri, Andmekaitse Inspektsiooni ja MTÜ Eesti Naabrivalve esindajad selgitusi ja juhiseid naabrivalveks ning süüteo ennetamiseks olukordades, kus meid ümbritsevad avalikud valvekaamerad. Ümarlaual tuletasime ka meelde erakaamerate kasutamise nõudeid. Oleme ellu viimas MTÜ Uuesalu Külaseltsi projekti „Uuesalu turvakaamerate paigaldus", mida rahastatakse kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Harjumaa toetusvoorust. Projekti kaasasime koostööpartneritena MTÜ Eesti Naabrivalve, Rae Vallavalitsuse, Põhja prefektuuri ning IBE Estonia OÜ.

Elu valvekaamerate silme all kommenteerivad Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ja Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Uuesalu küla külavanem Palmi Lindjärv: „Uuesalu on sõbralik ja turvaline elukeskkond, kus omad on üle õue. Meil on toimiv ja Eesti suurim pikaajaline Naabrivalve sektor ja inimesed, kes üksteist tunnevad. Uuesalus olles on tunne, nagu oleksid maal, kuid tegelikult on linn vaid kiviviske kaugusel ja nii tekib vahel ka meie külaelanikel uinutatud valvsus, mistõttu vajasime turvatunde suurendamiseks korralikku küla katvat kaameravalvesüsteemi. See on suurepärane tunne, kui on võimalik teha pikaaegne mõte päriselt teoks ja pakkuda oma külaelanikele veelgi turvalisemat elukeskkonda. Mul on hea meel, et saame pakkuda suurenenud turvatunnet läbi Uuesalu valvekaamerate ka ümberkaudsetesse asumitesse. Nii ei ole meil omad üle õue üksnes Uuesalus, vaid omad on üle õue ka naaberkülades.“

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari: „Turvalisus tuleb tükkhaaval üles ehitada. Iga ohutule käitumisele suunav tegevus või vahend muudavad elukeskkonna turvalisemaks. Kui Naabrivalve sildid annavad märku sidusast kogukonnast, kes panustavad üheskoos turvalisuse tõstmisesse piirkonnas, siis täiendavad politsei märgid annavad teada, et koostöö on laiem ja viidud järgmisele tasandile. Integreeritud videovalvesüsteem aitab ennetada ja tuvastada. Arvestada tuleb, et absoluutset turvalisust ei ole olemas, või kui oleks, siis sellises keskkonnas ei tahaks me elada. Seega, kui siiski peaks elukeskkonnas toime pandama õigusrikkumine, siis tõendusmaterjalina on salvestav videovalvesüsteem oluliseks abivahendiks. Videomaterjalist on suur abi ka politseile süütegude tuvastamisel.“

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm peab oluliseks ka oma vara kaitseks üles pandud turvakaameraid: „Täna on turvakaamerate soetamine taskukohane ja ei nõua erilist püsikulu, samas pakub turvalisust ja ka turvatunnet. Turvakaamerad on heaks täienduseks Naabrivalvele, lisades silmapaari vahetult oma varale. Naabrivalve aga hoiab kahtlasel tegevusel silma peal terves piirkonnas. Samas tuleb turvakaamerate omamisel siiski meeles hoida, et ainult paigaldamisega ei saa piirduda. Politseitöö praktikale tuginedes saame öelda, et päris tihti on sellised turvakaamerad puhastamata (läätsed tolmused) või on süsteem kokku jooksnud ja salvestust ei toimu. Seega aegajalt tuleks siiski oma turvakaameratele pilk peale visata ja neid hooldada. Üldise soovitusena tooks aga välja, et salvestused võiksid säilida vähemalt üks kuu. See pakub ajaliselt piisava puhvri, et ka vähem märgatavad pahateod silma hakkaks ja saaks kaamerapildist süüdlast otsima hakata.“

Selle üle võib rõõmu tunda, et Uuesalu küla elanikel on huvi turvalisuse hoidmise ja tõstmise vastu. Positiivse mõjuga on kindlasti fakt, et meie naabrivalve sektor on tegutsenud aastast 2010. Kuigi pealtnäha annab Uuesalu küla juba eeslinna mõõdu välja, oleme püüdnud hoida klassikalisele külale iseloomulikku suhtumist, et tunneme oma naabreid ning märkame kahtlast tegevust ja teavitame sellest. Peatselt annavad turvatundele tuge lisaks erakaameratele ka avalikud turvakaamerad.

Fotod: Veronika Isberg