Aruheina lasteaia eestvedamisel sai Rae vald esimese toiduringluskapi

Ringmajanduse arenguprogrammi raames otsustas Aruheina lasteaed paigaldada toiduringluskapi, et vähendada toidu raiskamist.

Uuringu „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas” andmetel tekib Eestis aastas ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid. Toidujäätmetest poole ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk raisku läinud toit. Toidukapp võimaldab olukorda parandada.

Toidukapp asub Aruheina lasteaia juures (Aruheina tee 7, Peetri) ja on mõeldud kasutamiseks kõigile kogukonnaliikmetele. Näiteks saab sealt kaasa võtta lasteaias päeva jooksul üle jäänud toitu. Samuti on kõigil võimalik sinna viia kvaliteetset üle jäänud toitu, mille järele endal vajadus puudub.

„Aruheina lasteaed on küll toiduringluskapi idee algataja ning protsessi eestvedaja, kuid toiduringlus saab toimida vaid ühtehoidvas ja hoolivas kogukonnas. Selle kapi idee on palju suurem, kui ainult lasteaias üle jääva toidu päästmine – sinna saavad kõik viia oma kodus või mujal üle jäävat kvaliteetset toitu. Samuti sealt toitu kaasa võtta. Oluline on seejuures teadvustamine, et toiduringluskapp ei ole mõeldud ainult abivajajatele, vaid kõigile,“ kommenteeris Aruheina lasteaia direktor Kristiina Kons.

„Teeme koostööd Peetri piirkonna asutustega, näiteks Peetri Lasteaed-Põhikooliga, Peetri Noortekeskusega, ning julgustame tulema õppekäigule ka teisi lähedal olevaid lasteaedasid ja koole,“ lisas ta.

Direktor usub, et kappi hakatakse kogukonna poolt aktiivselt kasutama. „Toidukapp õpetab ka lastele mõtteviisi, et toit on hinnaline ressurss, millega tuleb säästlikult ümber käia. Julgen arvata, et Aruheina lasteaia pered võtavad õhtuti hea meelega kaasa meie kokkade pühendumisega valmistatud toitu. Pakume lastele kvaliteetset ja tervislikku mahetoitu ning kasutame naturaalseid tooraineid,“ rääkis Kristiina Kons.

Ta lisas, et toiduringluskapi korrasoleku eest hakkab hoolt kandma ühelt poolt lasteaed, kuid teisalt saab olema suur roll ka sealse piirkonna vabatahtlikel. Kappi toodud toiduainete infot hakatakse postitatama Facebooki gruppi „Peetri toiduringlus“.

Toiduringluskapi projektiga algusest peale seotud olnud Rae abivallavanem Bärbel Salumäel on väga hea meel, et Aruheina Lasteaed selle projekti vedada võttis: „Juba aastaid tagasi alevikuvanemana oli mõte toiduringluskapid ka meie valda tuua, kuid kohalikele MTÜ-dele ja kogukonnale sellise vastutuse panemine ei pruugi alati tagada projekti järjepidevust, sest vabatahtlikkusest võib saada kohustus. Ringluskappide paigaldamine meie lasteasutuste juurde võimaldab aga siduda õppekavadega selle kasutamise ja hooldamise. Olen ääretult tänulik Aruheina lasteaia kollektiivile ja usun, et see ei jää meie vallas ainsaks selliseks algatuseks.“

Toiduringluskapp toimib päikeseenergial, mis tagab muuhulgas jahutuse kapis – nii on võimalik seal toitu hoiustada sõltumata ilmastikutingimustest. Toiduringluskapi on välja töötanud kogukondlik algatus Roheline Vald (www.rohevald.ee). Selle rajamist toetasid Alexela, Taastuvenergia, Rae Vallavalitsus ja EMP programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“.

 

Toidukapi kasutamisel on kindlad reeglid:

· Kapist toidu võtmisel tuleb veenduda, et see on kasutuskõlblik ning „kõlblik kuni“ tähtaeg pole saabunud.

· Kappi toodud toidust tuleb teha foto ja postitada see Facebooki gruppi „Peetri toiduringlus“.

· Võtta võib toitu, mida parasjagu vajatakse, jättes midagi ka teistele.

· Isevalmistatud toidu puhul tuleb juurde jätte silt valmistamiskuupäevaga ja ära mainida muud olulised aspektid (allergeenid jms).

· Kapp ja kapi ümbrus tuleb hoida puhtana. Kappi ei tohi paigutada määrivaid pakendeid.

· Toitu ei tohi ladustada väljaspool kappi.

· Kappi ei tohi jätta toitu, mille “kõlblik kuni” on lõppenud.

· Keelatud on kapist võetud toitu müüa või kasutada muudel ärilistel eesmärkidel.

 NB! Kapi väärkasutamisest tuleb teada anda Facebooki grupis.

 

Head Peetri vabatahtlikud! Kui te hoolite toidukao vähendamisest ja keskkonnast ning soovite panustada Peetri toiduringluskapi edukasse toimimisse, siis andke palun endast märku Aruheina lasteaia majandusjuhataja Küllile, majandusjuhataja@aruheina.edu.ee.

 

Fotol Toiduringluskapi pidulik avamine Aruheina lasteaia juures 25. aprillil.