Aktiivsete noorte kohtumine

27. jaanuaril anti start Rae Noortekonverentsile 2024, mille teemaks oli „Aktiivne noor“. Rae Kultuurikeskusesse tulnud 115 osalejale toimusid arutelud noorte igapäevaelu ja tulevikuperspektiive puudutavatel olulistel teemadel. Esile tõsteti vaimse tervise olulisust, spordi mõju noorte heaolule ning välismaal õppimise võimalusi. Lisaks tutvustati kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid võimalusi.

Esimese külalisena vallutas päevajuht Roger Tibari juhtimisel lava Liis Velsker, kes on tervisnõustaja ning raamatu „Teekond iseendani“ autor. Ta jagas oma teadmisi ja kogemusi sellest, kuidas toetada oma vaimset heaolu ning kuidas ära tunda ja lahendada vaimse tervise probleeme. Osalejatel oli võimalus õppida positiivseid rutiine, mis annavad päevale juurde head energiat ja tasakaalu. Kogenud noortetreener Siim Kelner rõhutas regulaarse füüsilise aktiivsuse olulisust tervisele  ning jagas praktilisi nõuandeid treeningkavade koostamiseks ning tervisliku elustiili säilitamiseks. Eduka sportlaskarjääriga inspireeris saalis olijaid Miia ott. Kõigest 16-aastaselt võitis ta eelmisel aastal Euroopa noorte olümpial kulla 100 meetri sprindis ja pronksi 200 meetri jooksus. Miia rääkis, kuidas saada hakkama suure koormusega ning ausalt ja avameelselt ka oma spordivigastustest.

Päeva teises pooles tutvustati välismaal õppimise võimalusi ning räägiti sellest, kuidas see avardab silmaringi, aitab arendada uusi oskusi ja avab uksi tulevikuks. Sõna sai Triine Kose, kes tutvustas Erasmus + võimalusi noortele. Oma vahetusõpilase loo rääkis läbi YFU Rootsis vahetusõpilasena käinud Annabel Gretely Ots. Lisaks tutvustasid noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap ja Rae Noortevolikogu liige Mariliis Kalinina Rae valla poolt pakutavaid võimalusi noortele, sealhulgas erinevaid toetusi ning platvorme, et noored saaksid oma ideid ka kohalikul tasandil aktiivselt jagada ning teostada.

Pauside ajal oli võimalus tutvuda erinevate organisatsioonidega, kes toetavad noorte arengut ja heaolu. Kohal olid Peaasi, Rae Noortevolikogu, Tallinna Ülikool ja YFU, pakkudes osalejatele võimalusi saada lisainfot.

Päev jõudis finišisse piduliku ettevõtlike tunnustamisega, mille eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Rae valla haridus- ja noorsootöö valdkonnaga seotud ettevõtlikke. Tunnustamine 2023. aasta panuse eest toimus sel aastal neljas kategoorias. Tulemusi hindas 10-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid: Rae Noortekeskuse juhataja Kristina Firsova, Spot of Tallinn tegevjuht Tauri Tilk, Rae Vallavalitsuse kaasava hariduse spetsialist Nele Pilman, haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, abivallavanem Hannes Ojangu, noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap, Kindluse Kooli kogukonnajuht Laura Vaikma, AutoHalle esindaja Silver Raud, Rae valla Noortevolikogu esimees Birgit Õis ning liige Cathleen Alloja. Tunnustuse saajatele panid auhinnad välja Ülemiste keskus, ITshop ja Rae vald.

Tunnustuse saajad:

I kategooria: ettevõtlik noor 2023

1) Bianca Sinivee – Jüri Gümnaasiumi 10b klassi õpilane
Bianca julgustab noori nii enda kui teistest koolidest kaasa rääkima ja väitlema nii Eestis kui ka Euroopas kliimasoojenemisest, roheenergiast ja julgeolekust. Ta on eeskujuks julgusega küsida ebamugavaid küsimusi. Ta näitab, et on aktiivne kodanik ning muutused algavad meist enesest.

2) Piia Oja – Jüri Gümnaasiumi 10c klassi õpilane
Piia on hooliv enda kaaslaste ning kirglik asjade suhtes, mida ette võtab. Ta arendab edasi koolis õpilasesinduse meediavaldkonna tööd, olles meediavaldkonna juht ja alustas sellest õppeaastast kooliraadio eestvedamist. Sel aastal oli Piia põhikooli astme jõulupidude eestvedaja, kaasates ka teisi liikmeid õpilasesindusest. Piia on väga abivalmis õpilane, tal on lennukad ideed ja ta oskab mõelda kastist välja.

3) Keiti Tenson – Järveküla Kooli 6. klassi õpilane
Keiti projekti „Looduse teekond“ rahastati Rae valla noorte omaalgatusprojektide vahenditest. Koostöös Järveküla Noortekeskusega toimusid looduse- ja keskkonnateemalised töötoad ja väljasõidud, millest said osa nii Eesti kui Ukraina noored. Lisaks keskkonnateadliku noore kujundamisele, aitas projekt kaasa ka ettevõtliku ellusuhtumise juurutamisele teistes noortes. Ta on aktiivne kaasamõtleja ja tegutseja nii noortekeskuse kui ka kooli õpilasesinduse tegevustes.

II kategooria: noorte sõber 2023

1) Aivar Aasamäe – Kurna küla külavanem
Aivar koos oma perega panustas suure abivalmiduse, vastutulelikkuse ning avatud südame ja meelega 2023. aasta augustikuus toimunud noortelaagrisse „Avasta Tegelikkus“. Aivar on eeskujuks teistele oma lahkuse, avatuse, abivalmiduse, organiseerimisvõime, koostööoskuse, nooruslikkuse ning rõõmsameelsusega.

2) Siiri Saar – Järveküla Noortekeskuse noorsootöötaja
Siiri leidis oma igapäevatöö tegemiste ja toimetuste kõrvalt noortekeskuses aega, et olla noorte omaalgatusprojekti „Looduse teekond“ mentoriks. Siiri on eeskujuks teistele oma põhjalikkuse, läbimõelduse ja hoolivusega. Ta tõesti kaasab noori noorsootöösse ning annab noortele võimalusi eneseteostuseks ning -arenguks. Siiri teeb oma tööd hoole ja armastusega, teades, et kõige tähtsam noorsootöös on noor.

3) Triinu Sepp – Lagedi Kooli huvijuht
Triinu on organiseerinud palju erinevaid üritusi, mis kõik on toetanud noorte arengut. Tema jaoks on koostööl väga oluline roll. Ta on olnud osaline üle-vallalise Rae Noortefestivali, Draama- ja loovuslaagri ning Ettevõtlikkuslaagri korraldamises, samuti Noortepidu „Kaine sõber“ üks peakorraldajatest. Lisaks huvijuhi tööle on ta ka näite- ja kokandusringide ning 4H klubi juhendaja. Ta on ettevõtlik ning naudib asjade organiseerimist.

III kategooria: ettevõtlik tegu 2023

1) Jüri Gümnaasiumi muusikal „Viimane lend: Taas, kui kohtume“
Korraldustiimis on 12. klassidest: Mia-Marleen Tõnis, Kleer Tupits, Katriin Kirss, Marta Solovjova, Catreen Rebeca Johanson, Kennart Sander Rahuoja; vilistlastest: Berit Hallik, Hanna Lisette Kloren, Anete Mooro, Lisette Malla, Pilleriin Tõnisson, Maria Lisett Malsroos Väli, Johanna Paenurm, Rasmus Harak. Selle aasta muusikal on eriline mitut moodi - osalejaid on sel aastal suisa 74! Viimane lend on miski, mida oodatakse nii enda, kui ka teistes kogukondades. Tihe töö käib ka sponsorite leidmisega. Noored tegutsevad suurest soovist luua midagi unustamatut.

2) Nutivaba laager „Avasta tegelikkus“
Rae valla Noortevolikogu liikmed Cathleen Alloja ja Kertu Liis Kaarus ning Liseti Alloja korraldasid 7.–9. augustil nutivaba laagri „Avasta Tegelikkus“. Laagri idee sündis Lenne Sulgpallikeskuses toimunud ööhäkatonil. Idee elluviimiseks esitati Rae Vallavalitsusele noorte omaalgatusprojekt, mis sai ka rahastust. Laager toimus Kurna külaplatsil. Ööbiti telkides. Tegevusi viisid läbi noored noortele ise. Laagripäevad sisaldasid nii mänge, ujumist, jalutuskäike, discgolfi, söömisi IKEAs ning lõkke ääres ja ka võrkpallimatši Kurna elanikega. Noored leidsid sponsorluse raames ka laagrile toetaja- Maheleib, kes organiseeris kõigile kaks maitsvat lõunasööki.

3) Ettevõtlikkuse edendamise päev Kindluse Koolis
29. novembril oli Kindluse Koolis teistsugune koolipäev - toimus ettevõtlikkuse arendamise päev. 1.-4. õpigruppe külastasid 7. õpigrupi õpilased, et ühiselt rääkida ettevõtlikkusest ning selle erinevatest tahkudest. Otsiti vastuseid küsimusele, kuidas koolielu paremaks ja põnevamaks muuta. 5.-9. õpigruppide õpilased mängisid remteris Ettevõtlusküla rollimänge ning osalesid kaldkojas toimunud minikonverentsil „Tegus noor“. Kindluse Kooli üheks südameasjaks on ettevõtliku õppija arendamine ning seepärast toimuvadki nende koolis sellistlaadi toredad sündmused.

IV kategooria: aasta õpilasfirma 2023

1) Õpilasfirma Theobroma
Õpilasfirma Theobroma tegeleb Ecuadori kakaoubadest tumeda käsitööšokolaadi arendamise, tootmise ja müümisega. Õpilasfirma alustaja ja eestvedaja Sass Anier on teistele eeskujuks oma pühendumuse, katsetamisjulguse ning ettevõtlikkusega.

Täname kõiki kandidaatide esitajaid ning konkursi tarbeks kokku kutsud komisjoni. Märkame ettevõtlikkust enda ümber!

Kokkuvõttes lõi konverents hea platvormi teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning andis noortele indu juurde, et olla ühiskonnas aktiivne osaleja. Päev andis hea võimaluse suhelda teiste oma valla koolide noortega ning tunnustada neid, kes on tunnustamist väärt!

Soovime omalt poolt tänada kõiki, kes aitasid kaasa eduka konverentsi korraldusele. Suur aitäh Rae Kultuurikeskus, Peetri Pitsa, MKR autobuss, Rae Vald, Peaasi, Tallinna Ülikool, Rae Noortevolikogu, YFU, Vaida Põhikool, Lagedi Kool, Jüri Gümnaasium, Järveküla Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool ja Kindluse Kool.


Fotod: Ott Kattel