115 – väärikas eas raamatukogu

See aasta on raamatukogu jaoks märgilise tähtsusega – 16. detsembril 1906 ehk 115 aastat tagasi   loodi Jüri Haridusseltsi juurde raamatukogu, mida loeme tinglikult Jüri raamatukogu eelkäijaks.

Aastate jooksul on meie esiraamatukogude areng olnud keeruline. Väikeseid raamatukogusid on liidetud, omanikud ja nimetused vahetunud, mitmeid kordi on kolitud. Lõpuks oleme jõudnud Jüri Gümnaasiumi hoonesse. Viimane suur muudatus oli Peetri harukogu avamine 2009. aastal. Nii Jüri kui ka Peetri raamatukogud asuvad koolides ja seeläbi saavad raamatukoguhoidjad paremini kaasa aidata lastes lugemishuvi arendamisel.

Elanike arv Rae vallas on kasvanud, samuti on ka raamatukogude kasutamine ja raamatute arv suurenenud. Kui 2006. aastal Jüri Gümnaasiumi hoonesse kolisime, oli meil kogus 30 000 teavikut, 15 aastat hiljem koos Peetri harukoguga üle 62 000. Palju rohkem on muutunud lugejate arv: 1384 on neljakordistunud, sama palju on suurenenud ka laenutuste arv, mis nüüdseks on 76 000 aastas. Lastest lugejate arv on viiekordistunud ja laenutuste arv ligi seitsmekordselt suurenenud. Rae valla elanike arvu vaadates oleks ootuspärasemad veel suuremad arvud.

Ilmuvate raamatute hulgast teeme lugejate vajadustest ja huvidest lähtuvalt valikud, kuid lastekirjanduse komplekteerimine on meie jaoks eriliselt oluline. Tellime õpilastele kooliks vajalikku soovitatavat kirjandust suuremas koguses, kuid neid raamatuid ikka ei jagu. Eriti keeruline on olukord Peetri raamatukogus. Ruumid on väikesed ja riiulipinda napib. Elanike arv vallas on kiiresti suurenenud, mitu uut kooli on avatud, kuid rahvaraamatukogude olukord on sama. Ootame pikisilmi uut raamatukogu Peetri piirkonda, kus oleks piisavalt ruumi raamatutele, ürituste ja näituste korraldamiseks, töötubadeks, muusika kuulamiseks, vaba aja veetmiseks jms.

Võiks pikalt kirjeldada, milline peaks tänapäeva raamatukogu olema. Enam ei ehitata raamatukogu kui lugemissaali ja hoidlat, aja jooksul on ka raamatukoguteenused muutnud, planeerimisel kasutatakse teenusedisaini. Loodame, et meie unistus täitub juba Peetri vabaajakeskuse rajamisel. Üks väike harukogu võiks olla ka Rae küla piirkonnas, sest see piirkond on suurte maanteedega teistest eraldatud.

Seni oleme edusamme teinud 24/7 toimivate raamatulaenutuskappide kasutuselevõtmisega nii Jüris kui ka Peetris. Teenus on lugejatele tasuta ja hoo korralikult sisse saanud. Nüüd on vaja tagastuskaste juurde hankida, sest inimesed kasutavad kontaktivaba laenutust järjest rohkem ja eks praegune viiruseperiood soodustab ka seda.

Raamatukogu 115. sünnipäeva tähistasime lugejamängudega – kirjanduslike meistrivõistlustega –, mis kestsid märtsist novembri lõpuni, samuti loosisime toredaid auhindu. 5–10-aastased lapsed osalevad põnevas lugemisprogrammis „Lugemisisu“, mis kestab kuni maikuuni. Lisaks ootame lasteaialapsi traditsioonilistele advendihommikutele.

16. detsembril oleme piduehtes ja ootame lugejaid meile külla!

Fotol: Jüri raamatukogu filiaalide töötajad Anija mõisa ees.