Rohu niitmine kinnistul

 Meeldetuletus kinnistuomanikele: vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale on maaomaniku üheks kohustuseks oma kinnistul rohu niitmine.

· Tiheasustusalal asuval hoonestamata kinnistul (v.a PRIA põllumassiivide registris olevatel ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) tuleb rohtu niita kaks korda aastas, hiljemalt 15. juuniks ja 1. augustiks.

· Tiheasustusalal asuval hoonestatud kinnistul, mis on suurem kui 1 hektar, tuleb rohtu niita kaks korda aastas, hiljemalt 15. juuniks ja 1. augustiks.

· Tiheasustusalal asuval hoonestatud kinnistul, mis on väiksem kui 1 hektar, tuleb niita sellise sagedusega, et rohu kõrgus ei ületaks 15 cm.

· Hajaasustusalal asuval kinnistul tuleb rohtu niita ja koristada hoone ümbert vähemalt 15 m raadiuses, et vältida kulu teket ja tagada tuleohutus.